SmartCAMPUS ZČU využívá pokročilejší cloudový systém

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní projekt Západočeské univerzity SmartCAMPUS udělal na začátku července důležitý krok kupředu. Pro sběr, ukládání a zpracování dat bude nově využívat vyspělejší verzi cloudu.

Projekt SmartCAMPUS, který funguje na Západočeské univerzitě už od roku 2018, získal 2. července od firmy HEXIO novou verzi cloudového systému.  „Cloudový systém je nainstalovaný na serverech ZČU a tvoří tak klíčovou součást budovaného SmartCAMPUSU. Umožní zpracovat, uložit a vizualizovat tisíce dat za vteřinu a primárně bude sloužit pro sběr dat, a to nejen z IoT systémů, které se postupně instalují v univerzitním kampusu,“ vysvětluje význam nového cloudu Petr Kašpar z katedry technologií a měření Fakulty elektrotechnické ZČU, která  projekt SmartCAMPUS iniciovala. V současné době se na něm podílí všech devět fakult ZČU, včetně výzkumných center technických fakult, výzkumné centrum NTC i další pracoviště servisního charakteru.

Původní cloudový systém, tedy úložiště pro příjem, ukládání a zpracování dat z různých zdrojů, byl ve spolupráci s Technologickým centrem Písek vytvořen na ZČU už v roce 2017. Ještě předtím musela být v kampusu instalována síť pro internet věcí LoRaWAN. Nyní má ZČU k dispozici novou verzi cloudu a získaná data může zpracovávat efektivněji – ať už jde  například o data z parkovacích senzorů umístěných na parkovišti před Fakultou elektrotechnickou, z průjezdových senzorů, které na parkoviště byly v rámci diplomové práce instalovány na jaře, nebo v budoucnu data z plánovaných senzorů pro měření teploty a vlhkosti, jejichž pouzdra navrhli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Projekt SmartCAMPUS dává příležitost firmám vyzkoušet svá chytrá řešení v malém měřítku a získat zpětnou vazbu, jak jejich technologie fungují, zda a za jakých podmínek jsou kompatibilní s jinými systémy a další užitečné informace. Možnost otestovat chytrá řešení a využít radu odborníků mají také města, která chtějí být „smart“. Významným přínosem je však projekt především pro samotnou univerzitu. Zaměstnanci a hlavně studenti se díky němu mohou v praxi seznámit s nejnovějšími technologiemi a mohou spolupracovat na jejich dalším vývoji. Všestranně prospěšné je také propojení lidí z praxe a z akademické sféry, které může podnítit vzájemnou spolupráci v mnoha dalších oblastech a vést k transferu znalostí.

Více informací najdete na webových stránkách SmartCAMPUSu.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

07. 07. 2020


Archeologické sondy na mohyle ve Vražkově pod horou Říp. Odkryty byly obvodové příkopy a dva hroby ze pozdní doby kamenné.

Další pravěká mohyla pod Řípem. Archeologové odkryli dva hroby z doby kamenné

Spolupráce Tisková zpráva Věda

Fakulta filozofická

15. 10. 2021

Studenti Fakulty právnické uspěli v mezinárodní soutěži vědeckých prací

Soutěž Studenti Úspěchy

Fakulta právnická

05. 10. 2021

Tandem nabízí novou aplikaci pro interaktivní prohlídky města

Další vzdělávání Tisková zpráva Veřejnost

Centrum výměny mládeže

04. 10. 2021

Fyzioterapeuti z Fakulty zdravotnických studií prohlubují své zkušenosti v Berlíně

Hosté Spolupráce Studenti

Fakulta zdravotnických studií

05. 10. 2021

Fakulta ekonomická a Hochschule Hof zkoumají dopady covidových opatření v česko-bavorském příhraničí

covid-19 Spolupráce Studenti

Fakulta ekonomická

15. 10. 2021