Jak jste zvládli nestandardní semestr? Studenti mohou vyplněním ankety pomoci univerzitě

covid-19 Students Study

Prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti Blanka Šedivá rozeslala studentům dopis s poděkováním za to, jak obstáli v mimořádné situaci způsobené pandemií koronaviru. V dopise je žádá, aby se podělili o své zkušenosti z výuky na dálku. Anketa, kterou vyplní, pomůže Západočeské univerzitě při zavádění některých prvků distanční výuky do výuky běžné.

„Průběh výuky byl v minulém semestru více než nestandardní, ale ukázal nám, že mnohdy zvládneme mnohem více, než jsme si mysleli. Vyučující museli zareagovat na okamžitý přechod od kontaktní výuky k výuce na dálku. A v naprosté většině zareagovali rychle a efektivně. Vy jste se, kromě obvyklých studijních problémů, museli vypořádat i s mnohdy naprosto rozdílnými technickými přístupy a požadavky vyučujících. A také jste obstáli, za což vám děkujeme. Ze získaných zkušeností se poučíme. Chceme totiž vybrané prvky distanční formy výuky zapracovat do výuky běžné, ovšem tak, abychom nepodcenili důležitost osobního kontaktu studentů s vyučujícími. A právě s tím nám můžete pomoci vy,“ obrací se ke studentům prorektorka.

Anketu, již mohou studenti vyplnit, najdou na Portálu ZČU.  „Věnujte jí, prosím, několik minut a řekněte nám, jak jste se s celou situací vypořádali. Co vám vyhovovalo a co by mohlo být lepší, jestli jste využívali individuální konzultace, kolik hodin týdně jste se věnovali studiu na dálku…“ pokračuje prorektorka.

Zbytek dopisu patří informacím o organizaci výuky: „Mimořádná opatření omezující počet studentů VŠ při výuce byla zrušena 22. 6. I když mohly fakulty využít dobu po ukončení omezení k blokové výuce, nebylo to v podstatě nutné. Vyučující i vy jste se dokázali se situací vypořádat distanční formou, případně v malých skupinách. V současné době je čas na ověřování vašich znalostí, udělují se zápočty, probíhají zkoušky a státní závěrečné zkoušky. Akademický rok skončí podle původního plánu 31. 8. 2020 a jak všichni doufáme, výuka v novém akademickém roce 2020/2021 začne také dle původního plánu 21. 9. 2020. Nemění se ani termíny předzápisů na příští akademický rok. Mírně posunuty byly termíny pro žádosti o ubytování na kolejích, proto volné ubytování z nevyužitých kapacit bude možné až od 31. 8. 2020.“

„Závěrem mi dovolte vám, studentům, i našim vyučujícím ještě jednou poděkovat za to, že jste v době omezených možností přímého kontaktu neztratili motivaci (se) nadále vzdělávat a učit. Velké poděkování patří těm z vás, kteří se zapojili do dobrovolnických aktivit, ať už šitím roušek, nakupováním pro seniory, hlídáním dětí zdravotníků, působením ve zdravotnických zařízeních nebo jinak,“ dodává prorektorka Šedivá.

University-wide

Pavel KORELUS

10. 07. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021