Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) a významná česko-bavorská developerská skupina InterCora ve středu 29. července smluvně stvrdily své partnerství. Obě instituce spolu více než tři roky spolupracovaly na přípravě nového studijního programu zaměřeného na výstavbu a správu budov a své společné aktivity v oblasti vzdělávání budou rozvíjet i nadále. Smlouvu o spolupráci dnes na ZČU podepsali rektor ZČU Miroslav Holeček a majitelé společnosti InterCora Günther Zembsch a Ivan Hlaváček.

Společné úsilí ZČU a Nadace InterCora bylo v červnu korunováno úspěchem v podobě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení akreditace novému studijnímu programu Fakulty aplikovaných věd ZČU s názvem Stavební inženýrství - Moderní budovy, a to na dobu deseti let. Představitelé ZČU i Nadace InterCora jsou přesvědčeni, že tento společný pilotní projekt může být vzorem pro další formy výhodné spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

„Příprava tohoto projektu stála mnoho úsilí i času všech partnerů. Rádi bychom zmínili také odbornou pomoc Institutu správy nemovitostí Univerzity Lipsko. Jsme hrdí na to, že jsme toto společné dílo dovedli k úspěšné akreditaci, která znamená současně začátek další etapy spolupráce. Nadace InterCora hodlá nově založený studijní program významně finančně podporovat. Jsme rovněž připraveni umožňovat studentům praktické stáže v průběhu studia,“ uvedli majitelé společnosti InterCora Günther Zembsch a Ivan Hlaváček. Smlouvou o spolupráci se tak Nadace InterCora zavázala podporovat realizaci studijního programu, a to částkou 21 mil. Kč, které budou rozloženy do doby pěti let. Finanční podporu obdrží Fakulta aplikovaných věd a Fakulta ekonomická, které se budou na výuce nového programu podílet nejvýznamnější měrou. Kromě akademiků budou studenty pro výkon jejich profese připravovat také experti z praxe.

„Nový program svým interdisciplinárním charakterem odráží aktuální potřeby pracovního trhu, který stále více vyžaduje komplexně připravené absolventy se znalostmi z více oborů,“ zhodnotil nově akreditovaný program rektor ZČU Miroslav Holeček. „Spolupráce s Nadací InterCora si velice vážíme a věříme, že propojení světa univerzity a praxe bude oboustranně prospěšné,“ řekl rektor.

Program má dvě specializace – Navrhování a provádění budov, zaměřenou především na oblast stavitelství, a Správa a řízení provozu budov, která je vhodná pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním v oboru stavebním, právním či ekonomickém. V průběhu prvního roku magisterského studia této druhé specializace si studenti doplní znalosti z ostatních oborů a druhý rok bude již zaměřen výhradně na problematiku řízení a správy moderních nemovitostí. Absolventi pak najdou uplatnění nejen v realitních a developerských firmách, ale i ve společnostech, které samy vlastní a spravují větší množství nemovitostí. ZČU je jedinou vysokou školou v České republice, která podobný studijní program nabízí, přičemž poptávka po vzdělaných specialistech v oboru nemovitostí stále stoupá. Společnost InterCora se inspirovala zejména v Německu, kde je podobná spolupráce soukromých společností s univerzitami běžná a vítaná.

Přijímací řízení pro nový studijní program již probíhá, přihlášky ke studiu je možné podat do 24. srpna. 

Galerie


Společného setkání se za vedení ZČU zúčastnili (zleva) prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a rektor Miroslav Holeček, společnost InterCora zastupovali její majitelé Günther Zembsch a Ivan Hlaváček.

Podpisu smlouvy byly přítomny také děkanka Fakulty aplikovaných věd Vasta Radová (druhá zprava) a děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská (druhá zleva).

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 07. 2020


ZČU má nového kvestora

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

01. 03. 2021

Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Slovo prorektorky ke studentům

covid-19 Studenti Studium

Celouniverzitní

11. 02. 2021