Západočeská univerzita a Nadace InterCora se staly partnery

Spolupráce Studium Tisková zpráva

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) a významná česko-bavorská developerská skupina InterCora ve středu 29. července smluvně stvrdily své partnerství. Obě instituce spolu více než tři roky spolupracovaly na přípravě nového studijního programu zaměřeného na výstavbu a správu budov a své společné aktivity v oblasti vzdělávání budou rozvíjet i nadále. Smlouvu o spolupráci dnes na ZČU podepsali rektor ZČU Miroslav Holeček a majitelé společnosti InterCora Günther Zembsch a Ivan Hlaváček.

Společné úsilí ZČU a Nadace InterCora bylo v červnu korunováno úspěchem v podobě rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení akreditace novému studijnímu programu Fakulty aplikovaných věd ZČU s názvem Stavební inženýrství - Moderní budovy, a to na dobu deseti let. Představitelé ZČU i Nadace InterCora jsou přesvědčeni, že tento společný pilotní projekt může být vzorem pro další formy výhodné spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

„Příprava tohoto projektu stála mnoho úsilí i času všech partnerů. Rádi bychom zmínili také odbornou pomoc Institutu správy nemovitostí Univerzity Lipsko. Jsme hrdí na to, že jsme toto společné dílo dovedli k úspěšné akreditaci, která znamená současně začátek další etapy spolupráce. Nadace InterCora hodlá nově založený studijní program významně finančně podporovat. Jsme rovněž připraveni umožňovat studentům praktické stáže v průběhu studia,“ uvedli majitelé společnosti InterCora Günther Zembsch a Ivan Hlaváček. Smlouvou o spolupráci se tak Nadace InterCora zavázala podporovat realizaci studijního programu, a to částkou 21 mil. Kč, které budou rozloženy do doby pěti let. Finanční podporu obdrží Fakulta aplikovaných věd a Fakulta ekonomická, které se budou na výuce nového programu podílet nejvýznamnější měrou. Kromě akademiků budou studenty pro výkon jejich profese připravovat také experti z praxe.

„Nový program svým interdisciplinárním charakterem odráží aktuální potřeby pracovního trhu, který stále více vyžaduje komplexně připravené absolventy se znalostmi z více oborů,“ zhodnotil nově akreditovaný program rektor ZČU Miroslav Holeček. „Spolupráce s Nadací InterCora si velice vážíme a věříme, že propojení světa univerzity a praxe bude oboustranně prospěšné,“ řekl rektor.

Program má dvě specializace – Navrhování a provádění budov, zaměřenou především na oblast stavitelství, a Správa a řízení provozu budov, která je vhodná pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním v oboru stavebním, právním či ekonomickém. V průběhu prvního roku magisterského studia této druhé specializace si studenti doplní znalosti z ostatních oborů a druhý rok bude již zaměřen výhradně na problematiku řízení a správy moderních nemovitostí. Absolventi pak najdou uplatnění nejen v realitních a developerských firmách, ale i ve společnostech, které samy vlastní a spravují větší množství nemovitostí. ZČU je jedinou vysokou školou v České republice, která podobný studijní program nabízí, přičemž poptávka po vzdělaných specialistech v oboru nemovitostí stále stoupá. Společnost InterCora se inspirovala zejména v Německu, kde je podobná spolupráce soukromých společností s univerzitami běžná a vítaná.

Přijímací řízení pro nový studijní program již probíhá, přihlášky ke studiu je možné podat do 24. srpna. 

Galerie


Společného setkání se za vedení ZČU zúčastnili (zleva) prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a rektor Miroslav Holeček, společnost InterCora zastupovali její majitelé Günther Zembsch a Ivan Hlaváček.

Podpisu smlouvy byly přítomny také děkanka Fakulty aplikovaných věd Vasta Radová (druhá zprava) a děkanka Fakulty ekonomické Michaela Krechovská (druhá zleva).

Celouniverzitní

Šárka Stará

29. 07. 2020


Děkan FEL přednášel na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních konferencí

Přednáška Úspěchy Věda

Fakulta elektrotechnická

07. 05. 2021

Sborník konference Metamorfózy práva ve střední Evropě se zaměřuje na právo a krizi

Konference Věda

Fakulta právnická

15. 04. 2021

Hrad Bečov navázal spolupráci s dvěma fakultami ZČU. Se Sutnarkou připravuje expozici Tekutý poklad

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

29. 04. 2021