Fakulta pedagogická nabízí desítky nových kurzů a programů pro učitele i veřejnost

Further Education Study Press Release

Přes čtyři desítky nově akreditovaných kurzů a programů celoživotního vzdělávání rozšíří od nastávajícího akademického roku nabídku Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pedagogickým pracovníkům a neučitelské veřejnosti poskytnou nové vzdělávací aktivity ještě více příležitostí rozšířit si či získat kvalifikaci. Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství a ke studiu pedagogiky přijímá fakulta během srpna.

Na začátku prázdnin jsme získali akreditaci pro 44 kurzů a programů celoživotního vzdělávání. Část z nich je určena k získání či rozšíření kvalifikace, část je zaměřena na další vzdělávání pedagogických pracovníků,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. Kompletní nabídka tak zahrnuje na 200 vzdělávacích aktivit – kurzů, tedy převážně jednorázových akcí, a programů, jejichž studium trvá několik semestrů a je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Díky nově akreditovaným programům budou moci pedagogové získat nebo si rozšířit kvalifikaci v oborech biologie, chemie, fyzika, němčina a ruština. Nadále jsou v nabídce i programy zaměřené na češtinu, angličtinu, tělesnou výchovu, výpočetní techniku a psychologii.

Novou podobu získal program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Je o jeden semestr kratší než dřívější pětisemestrální, a vychází tak vstříc požadavkům škol. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, konkrétně pro absolventy magisterského studia pedagogiky, předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky, vychovatelství a pedagogiky volného času, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. Ti tak po čtyřech semestrech získají odbornou kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ.

Přihlášky k rozšiřujícímu studiu učitelství, a to jak pro mateřské, tak základní i střední školy, fakulta přijímá do 15. nebo do 31. srpna, dle konkrétního studijního programu. Do 15. srpna by měli odevzdat přihlášku zájemci o studium pedagogických věd, tedy o vzdělávací programy vedoucí k získání kvalifikace. V nabídce jsou různé typy zaměření, například na speciální pedagogiku, přípravu učitelů odborných předmětů či praktického vyučování, pro výchovné poradce, vychovatele a další.

Fakulta nezapomíná ani na děti základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a stejně jako v předchozích letech je zve na oblíbenou Dětskou univerzitu. Zápisy budou probíhat od 9. září na nových webových stránkách Dětské univerzity (deti.zcu.cz). Malí studenti mohou vybírat ze 70 kurzů s pestrým zaměřením - od oborů přírodovědných přes humanitní, technické a umělecké až po tělocvik.    

K novinkám v portfoliu workshopů a kurzů celoživotního vzdělávání Fakulty pedagogické patří například Burza nápadů do výuky zeměpisu, Vybrané kapitoly z anglické gramatiky, Hra na kytaru, Pohybová gramotnost předškoláků nebo Animujeme s mobilním telefonem ve výtvarné výchově. „Jsme přesvědčeni, že si u nás každý vybere,“ hodnotí současné možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání děkan Pavel Mentlík.

O termínech jednotlivých kurzů celoživotního vzdělávání bude fakulta informovat na svých webových stránkách (fpe.zcu.cz) v sekci Celoživotní vzdělávání, kde se také uchazeči budou moci přihlásit, a na sociálních sítích. Zájemci z řad učitelů a ředitelů škol budou od nastávajícího akademického roku dostávat nabídku šitou na míru přímo do svých e‑mailových schránek. Případné dotazy k nabídce celoživotního vzdělávání fakulta přijímá na e-mailové adrese czv@fpe.zcu.cz.

Faculty of Education

Šárka Stará

03. 08. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021