Seminář pro žadatele o projekty Erasmus+ a Fondy EHP

21 September

21. září, 09:30

zasedací místnost UV 115b v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22

Seminář Věda Zaměstnanci

Chcete se dozvědět více o aktuálních výzvách programů ERASMUS+ a Fondů EHP? Plánujete podat projekt a máte konkrétní dotazy? Zúčastněte se semináře pořádaného Projektovým centrem ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.

Vstup: volný, po potvrzení účasti
Určeno pro: zájemce o programy ERASMUS + a Fondy EHP
Kontakt: Veronika Menšíková, mensikov@rek.zcu.cz
Více informací na: http://old.zcu.cz/pracoviste/pc/

Seminář bude zaměřen na aktuální podzimní výzvy, jejichž stěžejními tématy budou Digitalizace ve výuce a vzdělávání a Kreativita a kultura se zaměřením na školní vzdělávání (ZŠ, SŠ), vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání mládeže. Zmíněny budou rovněž výzvy na jaro 2021, které slibují širší výběr priorit a témat.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: mland@rek.zcu.cz

Projektové centrum

Veronika Menšíková

21. 09. 2020, 09:30


27 September
Studenti Univerzita

Studentský ples ZČU 2020

Congress center Parkhotel


Celouniverzitní

27. 09. 2020, 19:00

17 September
Další vzdělávání Konference Studenti

Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

FN Plzeň Lochotín, Aula chirurgických oborů FN Lochotín vchod C, 2. PP Alej svobody 80


Fakulta zdravotnických studií

17. 09. 2020, 08:30

23 September
Další vzdělávání Zaměstnanci

Neverbální komunikace

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

23. 09. 2020, 09:00