Seminář pro žadatele o projekty Erasmus+ a Fondy EHP

21 September

21. září, 09:30

zasedací místnost UV 115b v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22

Seminář Věda Zaměstnanci

Chcete se dozvědět více o aktuálních výzvách programů ERASMUS+ a Fondů EHP? Plánujete podat projekt a máte konkrétní dotazy? Zúčastněte se semináře pořádaného Projektovým centrem ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.

Vstup: volný, po potvrzení účasti
Určeno pro: zájemce o programy ERASMUS + a Fondy EHP
Kontakt: Veronika Menšíková, mensikov@rek.zcu.cz
Více informací na: http://old.zcu.cz/pracoviste/pc/

Seminář bude zaměřen na aktuální podzimní výzvy, jejichž stěžejními tématy budou Digitalizace ve výuce a vzdělávání a Kreativita a kultura se zaměřením na školní vzdělávání (ZŠ, SŠ), vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání mládeže. Zmíněny budou rovněž výzvy na jaro 2021, které slibují širší výběr priorit a témat.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: mland@rek.zcu.cz

Projektové centrum

Veronika Menšíková

21. 09. 2020, 09:30


20 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Prezentační dovednosti a profesionální komunikace ve virtuálním prostředí

on-line


Celouniverzitní

20. 01. 2021, 10:00

08 February
Studenti Studium

Webinář pro studenty Fakulty elektrotechnické

Google meet


Fakulta elektrotechnická

08. 02. 2021, 16:00

14 December
Studenti Studium Veřejnost

Webinář FEL pro uchazeče o studium


Fakulta elektrotechnická

14. 12. 2020, 16:00