Seminář pro žadatele o projekty Erasmus+ a Fondy EHP

21 September

21. září, 09:30

zasedací místnost UV 115b v budově Fakulty strojní, Univerzitní 22

Seminář Věda Zaměstnanci

Chcete se dozvědět více o aktuálních výzvách programů ERASMUS+ a Fondů EHP? Plánujete podat projekt a máte konkrétní dotazy? Zúčastněte se semináře pořádaného Projektovým centrem ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce.

Vstup: volný, po potvrzení účasti
Určeno pro: zájemce o programy ERASMUS + a Fondy EHP
Kontakt: Veronika Menšíková, mensikov@rek.zcu.cz
Více informací na: http://old.zcu.cz/pracoviste/pc/

Seminář bude zaměřen na aktuální podzimní výzvy, jejichž stěžejními tématy budou Digitalizace ve výuce a vzdělávání a Kreativita a kultura se zaměřením na školní vzdělávání (ZŠ, SŠ), vzdělávání dospělých a neformální vzdělávání mládeže. Zmíněny budou rovněž výzvy na jaro 2021, které slibují širší výběr priorit a témat.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na email: mland@rek.zcu.cz

Projektové centrum

Veronika Menšíková

21. 09. 2020, 09:30


27 November
Univerzita Věda Veřejnost

Noc vědců online

online


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 18:00

22 October
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení

Google Meet


Celouniverzitní

22. 10. 2020, 09:00

03 December

online


Celouniverzitní

03. 12. 2020, 15:00