Nový přístroj výzkumného centra RICE pomáhá přesněji zkoumat elektroizolační materiály

Studium Tisková zpráva Věda

Výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni začali používat unikátní přístroj PEA, díky kterému mohou nejen přesně testovat elektroizolační materiály, ale s pomocí zjištěných výsledků také navrhovat jejich vylepšení. Přístroj za bezmála 2 mil. Kč je jediný svého druhu v ČR.

Výzkumníky RICE zajímá především prostorový náboj, což je elektrický náboj, který má na izolační materiály nežádoucí vliv. „V závislosti na rozložení prostorového náboje totiž dochází k nerovnoměrnému elektrickému namáhání materiálu. To ve výsledku může vést až k průrazu a nevratnému poškození izolace,“ vysvětluje Pavel Trnka z katedry technologií a měření Fakulty elektrotechnické.

Dosud mohli v RICE určovat prostorový náboj pouze experimentálně nepřímo nebo díky počítačové simulaci. Přístroj PEA ovšem náboj nejen přesně lokalizuje, ale také přesně určí jeho velikost. „Přístroj pracuje na principu pulzně elektroakustické vlny – PEA, kterou v dielektrickém materiálu, například v izolačním systému kabelu, vytvoří speciální generátor. Vlna projde vzorkem a signál, který naměříme na výstupu z materiálu, nám ukáže rozložení vnitřního elektrického pole uvnitř materiálu,“ popisuje Pavel Trnka.

Zařízení bude RICE primárně sloužit k vlastnímu výzkumu v oblasti izolačních systémů, ale v případě zájmu ho bude možné využít i pro komerční účely. „Výzkum, který navazuje na získání přístroje PEA, povede k návrhu izolačních systémů optimalizovaných na rozložení vnitřního elektrického pole, což umožní výrazné úspory elektroizolačních materiálů nebo jejich lepší chlazení,“ dodává František Steiner z katedry technologií a měření s tím, že problematika prostorového náboje je pro Českou republiku velmi důležitá: „V blízké budoucnosti se totiž v souvislosti se zaváděním nových obnovitelných zdrojů elektrické energie uvažuje o nasazení vysokonapěťových stejnosměrných kabelů pro posílení distribuční soustavy. Vlivem nerovnoměrného rozložení prostorového náboje pak může při dlouhodobém působení na elektroizolační systém docházet ke zmíněným negativním důsledkům.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

12. 08. 2020