Děkujeme! Fakultní nemocnice ocenila pomoc studentů v době koronavirové krize

covid-19 Spolupráce Studenti

Lékařští i nelékařští pracovníci ve zdravotnictví patří k profesím, které za současného stavu celosvětové pandemie čelí nemalému tlaku a vyvíjejí velké úsilí pro lepší život každého z nás. K těm, kteří oddaně plní své poslání, patří i studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Ani oni neváhali a v době pandemie okamžitě dobrovolně vyrazili pomáhat do nemocnic po celé České republice. 

A protože Fakultní nemocnice Plzeň byla jedním z jejich hlavních cílů, děkuje jim zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Světluše Chabrová: "Ráda bych poděkovala všem studentům, kteří se rozhodli pomoci nám s péčí o pacienty v době koronavirové pandemie. V době, kdy občanská společnost zažívala do té doby nepředstavitelné problémy, v době, kdy se zdravotnictví a zdravotníci připravovali na nejhorší, v době, o které nikdo nevěděl, jak a kdy skončí. A studenti se nebáli a šli nám pomoci. Ostatně, někteří pomáhají dodnes a jsou platnými členy našich zdravotnických týmů. Byli jsme překvapeni vlnou solidarity s námi, zdravotníky i pacienty, a ještě jednou moc děkujeme.“

"Velice si našich studentů vážíme, protože ukázali, že studium na naší fakultě pro ně není jen studiem, ale především životním posláním. Děkujeme za obrovské nasazení a za dobré jméno, které pro školu, potažmo celé zdravotnictví budujete," směřoval své poděkování ke všem studentům, kteří se v průběhu jarních měsíců angažovali v nemocnicích, na záchranné službě či šitím roušek, také děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

14. 08. 2020


Přehlídka SVOČ Fakulty pedagogické byla podruhé online

Studenti Úspěchy Věda

Fakulta pedagogická

04. 05. 2021

Na střeše Fakulty strojní vznikla chytrá včelí laboratoř

Studium Tisková zpráva Věda

Fakulta strojní

22. 04. 2021

Sušická nemocnice děkuje za pomoc budoucím zdravotníkům

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

28. 04. 2021