Děkujeme! Fakultní nemocnice ocenila pomoc studentů v době koronavirové krize

covid-19 Spolupráce Studenti

Lékařští i nelékařští pracovníci ve zdravotnictví patří k profesím, které za současného stavu celosvětové pandemie čelí nemalému tlaku a vyvíjejí velké úsilí pro lepší život každého z nás. K těm, kteří oddaně plní své poslání, patří i studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Ani oni neváhali a v době pandemie okamžitě dobrovolně vyrazili pomáhat do nemocnic po celé České republice. 

A protože Fakultní nemocnice Plzeň byla jedním z jejich hlavních cílů, děkuje jim zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Světluše Chabrová: "Ráda bych poděkovala všem studentům, kteří se rozhodli pomoci nám s péčí o pacienty v době koronavirové pandemie. V době, kdy občanská společnost zažívala do té doby nepředstavitelné problémy, v době, kdy se zdravotnictví a zdravotníci připravovali na nejhorší, v době, o které nikdo nevěděl, jak a kdy skončí. A studenti se nebáli a šli nám pomoci. Ostatně, někteří pomáhají dodnes a jsou platnými členy našich zdravotnických týmů. Byli jsme překvapeni vlnou solidarity s námi, zdravotníky i pacienty, a ještě jednou moc děkujeme.“

"Velice si našich studentů vážíme, protože ukázali, že studium na naší fakultě pro ně není jen studiem, ale především životním posláním. Děkujeme za obrovské nasazení a za dobré jméno, které pro školu, potažmo celé zdravotnictví budujete," směřoval své poděkování ke všem studentům, kteří se v průběhu jarních měsíců angažovali v nemocnicích, na záchranné službě či šitím roušek, také děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

14. 08. 2020


Mezinárodní on-line konference na katedře hudební výchovy a kultury posílila akademickou spolupráci

Konference Spolupráce Věda

Fakulta pedagogická

09. 11. 2020

Fakulta pedagogická získala HR Award

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

19. 11. 2020

Ústav jazykové přípravy pomůže s angličtinou dětem i učitelům

covid-19 Tisková zpráva Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

13. 11. 2020