Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa

14 September

14. září, 09:30

místnost UV 115b v budově FST, Univerzitní 22, kampus Bory

Seminar University Employees

Zajímáte se o přípravu projektů programu Horizont 2020/Horizont Evropa? Chcete plánovat a formulovat sekci IMPLEMENTACE projektových žádostí? Chcete zvýšit svou úspěšnost v rámcových programech EU? Čekáte na aktuální informace o připravovaném programu Horizont Evropa?

Zúčastněte se semináře pořádaného Projektovým centrem!

Enter: volný, na základě registrace
Intended for: akademičtí, výzkumní i technicko-hospodářští pracovníci a pracovnice ZČU
Kontakt: Lenka Strnadová, lstrnad@kap.zcu.cz
More information at http://old.zcu.cz/pracoviste/pc/index.html

Na semináři budou odborníci na psaní evropských projektů i zkušení řešitelé a hodnotitelé projektů H2020 prezentovat konkrétní informace zaměřené především na přípravu části "Implementace".

Součástí semináře budou praktické příklady a s nimi spojená diskuze. Závěr semináře bude věnován připravovaným programům a změnám v rámci Horizont Evropa.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7. září 2020 prostřednictvím registračního formuláře.

Událost je rovněž na facebooku Projektového centra ZČU.

Project Centre

Lenka Strnadová

14. 09. 2020, 09:30


16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00

26 May
Students Public Employees

English Conversation Club

online - Zoom


University-wide

26. 05. 2021, 18:00

16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

25 May
Students Public Employees

Faces and Places Across the United States - South Dakota

Facebook Live


University-wide

25. 05. 2021, 17:00