Jak psát implementaci v projektech Horizont 2020 a Horizont Evropa

14 September

14. září, 09:30

místnost UV 115b v budově FST, Univerzitní 22, kampus Bory

Seminář Univerzita Zaměstnanci

Zajímáte se o přípravu projektů programu Horizont 2020/Horizont Evropa? Chcete plánovat a formulovat sekci IMPLEMENTACE projektových žádostí? Chcete zvýšit svou úspěšnost v rámcových programech EU? Čekáte na aktuální informace o připravovaném programu Horizont Evropa?

Zúčastněte se semináře pořádaného Projektovým centrem!

Vstup: volný, na základě registrace
Určeno pro: akademičtí, výzkumní i technicko-hospodářští pracovníci a pracovnice ZČU
Kontakt: Lenka Strnadová, lstrnad@kap.zcu.cz
Více informací na: http://old.zcu.cz/pracoviste/pc/index.html

Na semináři budou odborníci na psaní evropských projektů i zkušení řešitelé a hodnotitelé projektů H2020 prezentovat konkrétní informace zaměřené především na přípravu části "Implementace".

Součástí semináře budou praktické příklady a s nimi spojená diskuze. Závěr semináře bude věnován připravovaným programům a změnám v rámci Horizont Evropa.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 7. září 2020 prostřednictvím registračního formuláře.

Událost je rovněž na facebooku Projektového centra ZČU.

Projektové centrum

Lenka Strnadová

14. 09. 2020, 09:30


17 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace

on-line


Celouniverzitní

17. 03. 2021, 15:00

15 March

Týden mozku AV ČR

online


Celouniverzitní

15. 03. 2021, 08:00

14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00