Spolek Plan4all s kořeny na ZČU se stal součástí celosvětového sdružení GEO

Cooperation University Science

Plan4all se bude podílet na celosvětovém výzkumu v oblastech bezpečnosti potravin a udržitelného zemědělství, řízení infrastruktury a dopravy, udržitelného rozvoje sídel a udržitelnost biodiverzity a ekosystémů.

Spolek Plan4all, který v roce 2015 spoluzakládala Západočeská univerzita a v jehož čele stojí Tomáš Mildorf z katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd, má na kontě úspěch. Stal se totiž zúčastněnou organizací (Participating Organization) celosvětového sdružení GEO - Group on Earth Observation.

„ZČU je jedním ze tří zakladatelů spolku Plan4all a katedra geomatiky je jedním z hlavních tahounů, kteří pomohli dostat Plan4all do současné podoby. Hlavním motivem k založení spolku bylo, mimo udržování výsledků projektů, vybudovat dostatečné kapacity na získávání evropských dotací. Členy spolku jsou partneři specializovaní na diseminaci, komunikaci, business modelling, projektový management, bez kterých nelze v dnešní konkurenci uspět. V současné době běží v Plan4all sedm projektů H2020 a osmý projekt začne v září 2020,“ říká Tomáš Mildorf.

GEO je mezivládní organizace, propojující vládní instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky. To vše s cílem zlepšit dostupnost, přístup a využití dat dálkového průzkumu Země. V roce 2015 se ve městě Mexico City konalo zasedání ministrů GEO, při kterém se světoví lídři zavázali takzvaným  Ministerským prohlášením z Mexico City  podporovat otevřenost dat dálkového průzkumu Země pro příští desetiletí. Hlavními prioritními oblastmi zaměření GEO jsou Agenda Spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížská dohoda a Sendai rámec pro snižování rizik katastrof.

Cílem členství Plan4all v GEO je přispět do čtyř oblastí veřejného zájmu definovaných v nejnovějším strategickém plánu GEO pro období 2016 – 2025, a to do oblastí Bezpečnost potravin a udržitelné zemědělství, Řízení infrastruktury a dopravy, Udržitelný rozvoj sídel a Udržitelnost biodiverzity a ekosystémů.

Plan4all bude přispívat prostřednictvím hackathonů a výzkumných aktivit spolku především v oblasti testování, ověřování a prototypování pomocí dat GEO, metadat a služeb v oblasti zemědělství, dopravy a regionální udržitelnosti.

Spolek Plan4all v neposlední řadě pomáhá šířit jméno Západočeské univerzity ve světě. „ZČU se na řešení několika projektů podílí jako třetí strana, právě pod Plan4all. Jedná se o projekt DUET a projekt S4AllCities, který začne v září tohoto roku. Díky spolupráci s Plan4all se ZČU zapojuje do přípravy návrhu velkých evropských projektů. Samotná ZČU, která přeci jen není zvučným jménem na evropském poli, má větší šanci na získání grantu,“ dodává Tomáš Mildorf.

Faculty of Applied Sciences

Pavel KORELUS

02. 09. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021