Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Konference Univerzita Věda

Mezinárodního vědeckého setkání se přímo nebo online zúčastnilo na padesát hostů z pěti zemí.

Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní pořádala od 8. do 10. září v prostorách plzeňského hotelu Primavera už 19. ročník tradiční konference Energetické stroje a zařízení. Akce, jež se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity a děkana Fakulty strojní, se přímo nebo online zúčastnilo na padesát hostů z České a Slovenské republiky, Německa, Maďarska a Ruska.

Konferenci spolupořádal Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, neboť její součástí byl rovněž workshop Zvyšování účinnosti energetických strojů v rámci programu Strategie AV21.

„Na konferenci zaznělo celkem 25 příspěvků v pěti sekcích, přičemž poslední sekce byla vyhrazena studentům magisterského a doktorského programu zapojeným do projektu Studentská vědecká konference SVK1-2020-010. Hovořilo se o zařízeních pro klasickou i jadernou energetiku jak z pohledu experimentálního, tak z pohledu simulativního. Aplikovaný výzkum byl doplněn taktéž základním výzkumem především v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky nebo aeroelasticity. Předneseny byly také příspěvky pokrývající oblast alternativní energetiky nebo energetických úspor, například ve smyslu využívání odpadního tepla. Vědecký výbor konference doporučil nejlepší příspěvky k publikaci v mezinárodní databázi AIP, což zvýší nejen finanční zdroje univerzitních pracovišť, ale také především jejich prestiž,“ popsal akci za pořádající katedru Lukáš Richter.

V rámci doprovodného programu čekala účastníky exkurze do historického podzemí města Plzně a také společenský večer. Mohli tak navázat spolupráci mezi jejich institucemi nebo jen neformálně diskutovat nad obtížemi, které se během výzkumu a vývoje v energetice objevují.

Hlavním partnerem konference byl podobně jako v minulých letech Doosan Škoda Power, hlavním spolupořadatelem pak Ústav termomechaniky AV ČR. „Organizační výbor konference jim děkuje za spolupráci a podporu konference. Poděkování patří také dalším sponzorům, jimiž jsou Skupina ČEZ, NUM solution, TechSim Engineering, Helago a Česká společnost pro mechaniku,“ dodal Lukáš Richter.

Galerie


Fakulta strojní

Pavel KORELUS

16. 09. 2020


Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Koncept Plzeňské fakultní školy propojí studenty a akademiky s učiteli v regionu

Spolupráce Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Technická olympiáda se uskutečnila online

Další vzdělávání Soutěž Spolupráce

Celouniverzitní

11. 02. 2021