Konference Energetické stroje a zařízení se konala už podevatenácté

Conference University Science

Mezinárodního vědeckého setkání se přímo nebo online zúčastnilo na padesát hostů z pěti zemí.

Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní pořádala od 8. do 10. září v prostorách plzeňského hotelu Primavera už 19. ročník tradiční konference Energetické stroje a zařízení. Akce, jež se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity a děkana Fakulty strojní, se přímo nebo online zúčastnilo na padesát hostů z České a Slovenské republiky, Německa, Maďarska a Ruska.

Konferenci spolupořádal Ústav termomechaniky Akademie věd ČR, neboť její součástí byl rovněž workshop Zvyšování účinnosti energetických strojů v rámci programu Strategie AV21.

„Na konferenci zaznělo celkem 25 příspěvků v pěti sekcích, přičemž poslední sekce byla vyhrazena studentům magisterského a doktorského programu zapojeným do projektu Studentská vědecká konference SVK1-2020-010. Hovořilo se o zařízeních pro klasickou i jadernou energetiku jak z pohledu experimentálního, tak z pohledu simulativního. Aplikovaný výzkum byl doplněn taktéž základním výzkumem především v oblasti mechaniky tekutin, termodynamiky nebo aeroelasticity. Předneseny byly také příspěvky pokrývající oblast alternativní energetiky nebo energetických úspor, například ve smyslu využívání odpadního tepla. Vědecký výbor konference doporučil nejlepší příspěvky k publikaci v mezinárodní databázi AIP, což zvýší nejen finanční zdroje univerzitních pracovišť, ale také především jejich prestiž,“ popsal akci za pořádající katedru Lukáš Richter.

V rámci doprovodného programu čekala účastníky exkurze do historického podzemí města Plzně a také společenský večer. Mohli tak navázat spolupráci mezi jejich institucemi nebo jen neformálně diskutovat nad obtížemi, které se během výzkumu a vývoje v energetice objevují.

Hlavním partnerem konference byl podobně jako v minulých letech Doosan Škoda Power, hlavním spolupořadatelem pak Ústav termomechaniky AV ČR. „Organizační výbor konference jim děkuje za spolupráci a podporu konference. Poděkování patří také dalším sponzorům, jimiž jsou Skupina ČEZ, NUM solution, TechSim Engineering, Helago a Česká společnost pro mechaniku,“ dodal Lukáš Richter.

Gallery


Faculty of Mechanical Engineering

Pavel KORELUS

16. 09. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021