Zástupci vysokých škol diskutovali o koronavirové krizi a o tom, co dělat dál

covid-19 Univerzita Veřejnost

Diskuze s názvem Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize byla už druhým ze série kulatých stolů o společenské odpovědnosti univerzit.

Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné? Jak krize zasáhla do procesu internacionalizace a vzdělávání? Také na tato témata diskutovali ve čtvrtek 17. září zástupci univerzit, kteří se setkali na ČVUT v Praze.

Diskuzi Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize přenášel portál Universitas a ze záznamu ji můžete stále zhlédnout například pod tímto článkem.

Západočeskou univerzitu zastupovala vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Lucie Rohlíková, spolu s ní se akce zúčastnili ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Robin Čumpelík, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice Jana Holá, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze Michal Lošťák, rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček a ekonomický novinář magazínu Reportér Jiří Štický.

Na úvod diskuze řečníci vystavovali vysokým školám pomyslné vysvědčení: obstály v krizi, která vypukla v březnu? Robin Čumpelík řekl, že role vysokých škol byla přímo zásadní. Nechal se slyšet, že beze škol by na jaře byla řada prostředků v nedohlednu a univerzity v řadě případů zachraňovaly stát. Dal by jim proto jedničku s hvězdičkou. „Budu rád, když tuto energii udržíme i nadále,“ řekl s tím, že vysoké školy přicházely i se spontánními projekty a příběhy vzniku některých z nich chce ministerstvo soustředit v připravované publikaci. „Mohla by být návodem, jak mohou průmysl, komodity a akademici spolupracovat,“ dodal.

Podle Lucie Rohlíkové nestála žádná vysoká škola stranou. „Všechny se snažily zapojit, řešily své velké problémy, péči o své studenty, a zároveň věnovaly spoustu času i pomoci společnosti po všech možných stránkách. Poskytly výpočetní výkonu pro výzkum, zapojily se i ručně šitím roušek, výrobou štítů, učitelé z pedagogických fakult pomáhali učitelům ze základních a středních škol, a zapojili se samozřejmě i studenti, zvláště studenti lékařských a zdravotnických fakult. Rozsah pomoci vysokých škol byl obrovský a velmi si vážím, že jsme mohli přispět společnosti,“ uvedla.

Během diskuze upozornila Lucie Rohlíková i na to, že krize na jaře byla vnímána spíše jako krátkodobá a školy si mohly dovolit reagovat krátkodobými řešeními. „Teď už ale víme, že je třeba hledat udržitelný způsob, protože problém se týká celé jedné generace studentů a žáků, kteří každým dnem ztrácejí svůj drahocenný čas,“ řekla a z pozice odbornice na distanční vzdělávání seznámila účastníky i diváky debaty s pojmem virtuální mobilita, který je sice známý v Evropě, ale u nás příliš ne. "Jsou definovány různé způsoby možné zahraniční spolupráce ve virtuálním prostoru, jsou propracované nástroje a možnosti, jak mohou studenti absolvovat distanční studijní programy nebo jejich části. Česká republika doteď neměla výraznou potřebu virtuální mobilitu využívat a myslím si, že tenhle svět se nám teď otevřel. Začne být zajímavý a do budoucna může pomoci v tom, že studenti, kteří normálně mají problémy vycestovat do zahraničí, jej mohou využít a alespoň nějakou zahraniční zkušenost získat."

Diskuzní setkání organizovaly v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Akademie múzických umění, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáš Bati, Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni. Mediálním partnerem byl magazín vysokých škol Universitas.

Video


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

18. 09. 2020


Čtrnáctý ročník středoškolské programovací soutěže PilsProg vyhrál gymnazista z Brna

Další vzdělávání Soutěž Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 04. 2021

Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021

Ruské centrum nabízí pomoc s ruštinou během pandemie

covid-19 Studenti Veřejnost

Ústav jazykové přípravy

09. 04. 2021