Zapojte se do průzkumu Postoj autorů k open access publikování

Univerzita Věda Zaměstnanci

Iniciativa otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR zahájila národní dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat aktuální zkušenosti akademických i vědeckých pracovníků a doktorandů s publikováním v režimu open access.

Díky průzkumu budou moci výzkumné organizace lépe specifikovat problémy, které je potřeba v oblasti publikování řešit, pomůže jim také rozvíjet a posílit open access na jednotlivých organizacích. Autoři se mohou vyjádřit k vhodným nástrojům podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím a ovlivnit open access strategii své instituce.

Průzkum bude probíhat pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum Luďka Hynčíka do 9. 10. 2020. Dotazník je umístěn na webu openaccess.cz,kde budou po ukončení sběru a vyhodnocení zveřejněny také výsledky průzkumu. V offline verzi je dotazník k nahlédnutí ve formátu PDF.

Dotazy můžete posílat na e-mail oadotaznik@gmail.com nebo Miroslavě Minczérové na pourova@uk.zcu.cz.

Děkujeme za ochotu a čas věnovaný tomuto průzkumu!

Univerzitní knihovna

Miroslava Minczérová

23. 09. 2020


Nová omezení na vysokých školách upravují i pobyt na kolejích

COVID-19 Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 10. 2020

Vydejte se po stopách Hanzelky a Zikmunda do Náprstkova muzea

Spolupráce Veřejnost Výstava

Celouniverzitní

12. 10. 2020

Představujeme Etický kodex ZČU (6)

Etika Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

26. 10. 2020