Zapojte se do průzkumu Postoj autorů k open access publikování

Univerzita Věda Zaměstnanci

Iniciativa otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR zahájila národní dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat aktuální zkušenosti akademických i vědeckých pracovníků a doktorandů s publikováním v režimu open access.

Díky průzkumu budou moci výzkumné organizace lépe specifikovat problémy, které je potřeba v oblasti publikování řešit, pomůže jim také rozvíjet a posílit open access na jednotlivých organizacích. Autoři se mohou vyjádřit k vhodným nástrojům podpory otevřeného přístupu k vědeckým informacím a ovlivnit open access strategii své instituce.

Průzkum bude probíhat pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum Luďka Hynčíka do 9. 10. 2020. Dotazník je umístěn na webu openaccess.cz,kde budou po ukončení sběru a vyhodnocení zveřejněny také výsledky průzkumu. V offline verzi je dotazník k nahlédnutí ve formátu PDF.

Dotazy můžete posílat na e-mail oadotaznik@gmail.com nebo Miroslavě Minczérové na pourova@uk.zcu.cz.

Děkujeme za ochotu a čas věnovaný tomuto průzkumu!

Univerzitní knihovna

Miroslava Minczérová

23. 09. 2020


Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Spolupráce Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

18. 01. 2021

Pořadatelé letní školy Single-cell analýzy zpřístupnili e-learningový kurz

Další vzdělávání Studium Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

16. 12. 2020

Desatero správného psaní (2, 3)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

21. 12. 2020