Noc literatury 2020 v Plzni

07 October

7. října, 18:00

klubovna děkanátu FF ZČU, Sedláčkova 38

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Západočeská univerzita se letos zapojí do Noci literatury 2020 v Plzni. A co vás čeká? Sedm míst, sedm osobností a sedm knih. Noc literatury nabídne netradiční čtení, v nezvyklém čase, na neobvyklých místech.

Vstup: Zdarma.
Určeno pro: studenti, veřejnost, zaměstnanci ZČU
Více informací na: https://www.facebook.com/events/789287055235352/

Na netradiční literární zážitek si vyhraďte podvečerní hodiny ve středu 7. října 2020.

Letošní rok zavítá Noc literatury na jindy nepřístupnou půdu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, do Staré synagogy, číst se bude i v Masných krámech a v divadelních dílnách DJKT. Návštěvníky přivítá také Knihovna města Plzně, Národopisné muzeum Plzeňska a otevřou se i prostory pod děkanátem Fakulty filozofické Západočeské univerzity.

Sledujte novinky o plzeňské Noci literatury na facebooku akce.

Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint. Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Před sedmi lety se k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst, která se do projektu zapojují, každoročně stoupá letos jich bylo více než 60 po celé České republice.

Těšíme se s vámi na viděnou!

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

07. 10. 2020, 18:00


07 December
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Multimediální technika ve výuce na VŠ

Google Meet


Celouniverzitní

07. 12. 2020, 13:00

14 December
Studenti Studium Veřejnost

Webinář FEL pro uchazeče o studium


Fakulta elektrotechnická

14. 12. 2020, 16:00

27 November
Univerzita Věda Veřejnost

Noc vědců online

online


Celouniverzitní

27. 11. 2020, 18:00