FZS uspořádala tradiční konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI.

Konference Přednáška Spolupráce

Ve čtvrtek 17. září se za podpory prostředků z vnitřní soutěže ZČU uskutečnil 11. ročník tradičního kongresu Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství a jarní/podzimní konference Nursing Now plzeňské pobočky České asociace sester.

Akci pořádala katedra ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií ZČU, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká asociace sester – Region plzeňský a Česká komora porodních asistentek. Na konferenci vystoupila řada významných hostů. Profesor Samuel Vokurka promluvil o významu ošetřovatelského výzkumu v hematoonkologii, držitelka Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství Nina Müllerová a bývalá ministryně zdravotnictví Dana Jurásková hovořily o své profesní kariéře a Světlana Chabrová z Fakultní nemocnice Plzeň představila historii a současnost specializačního studia Intenzivní péče. Kateřina Ratislavová z katedry ošetřovatelství a porodní asistence prezentovala v příspěvku Péče o ženu při perinatální ztrátě problematiku z historického hlediska a Jiřina Uhrová ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni  pak představila využití zkušeností ze zahraniční v rámci projektu Erasmus +.

Účastníci konferenci hodnotili jako velmi zdařilou,  profesor Vokurka na závěr uvedl, že „přes všechny definované a doporučené postupy, nejmodernější přístroje a pomůcky… osobnost, charakter a zkušenost ošetřujících je zásadní, nejdůležitější a nejhodnotnější atribut.“ Tato slova jsou i poselstvím celého setkání, které se navíc uskutečnilo v roce zásadním pro nelékařské zdravotnické profese, kdy si připomínáme dvousté výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové a vrcholí celosvětová kampaň Nursing Now.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

24. 09. 2020


Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol získali stipendia

Studenti Tisková zpráva Úspěchy

Celouniverzitní

07. 10. 2020

Udržujte se fit a staňte se vytrvalcem měsíce

Sport Studenti Zaměstnanci

Celouniverzitní

16. 10. 2020

Studenti učitelství přispívají k hladkému chodu nemocnic i univerzity

COVID-19 Studenti Tisková zpráva

Fakulta pedagogická

20. 10. 2020