FZS přiblížila školákům zdravotnická studia, lidské tělo i první pomoc

Spolupráce Studenti Studium

Ve středu 23. září se katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni spolupodílela na projektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, podporovaném Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Druhého ročníku projektu Studuj srdcem se zúčastnily dvě třídy žáků 5. ročníku v 1. Základní škole v Plzni. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit jim studium na školách se zdravotnickým zaměřením a především je seznámit s topografií lidského těla, péčí o seniory a základy první pomoci.

Studenti SZŠ připravili úvodní prezentace, ze které žáci následně čerpali vědomosti při plnění zábavných úkolů na jednotlivých stanovištích. Na oblíbeném stanovišti „Kostlivec“ umisťovali reálné obrázky lidských orgánů na kostru, na dalších se učili obvazovou techniku, soutěžili o nejvytrvalejšího záchranáře při výuce základů kardiopulmonální resuscitace. Další stanoviště byla zaměřena na péči o seniora v domácím prostředí, kde si žáci vyzkoušeli podávání stravy, péči o dutinu ústní, oblékání a další běžné činnosti seniora. Na stanovišti „Když nic nevidím“ měli k dispozici speciální brýle na simulaci zrakových poruch, poznávali předměty denní činnosti a učili se pomoci zrakově postiženému. Se špunty v uších si přiblížili úskalí nedoslýchavosti, problematiku odezírání a specifika komunikace. Pod vedením trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging III. stupně Lenky Kroupové zábavnou formou trénovali mnemotechniky pro rozvoj paměti a pozornosti.

Každý žák za splněné úkoly sbíral body na kartičku s maskotem školy Zdravíkem a v závěru projektového dne obdrželi všichni za své úsilí diplomy, drobné dárky a občerstvení.

Též 2. ročník projektu Studuj srdcem byl pozitivně hodnocen jak žáky ZŠ, tak jejich pedagogy. Věříme, že jsme žákům zpříjemnili začátek školního roku 2020/2021, a těšíme se na další ročník.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

29. 09. 2020


Meziuniverzitní projekt Silicomrades získal ocenění Česká hra roku

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 10. 2020

Studenti přivezli na ZČU akademické medaile

Sport Studenti Úspěchy

Celouniverzitní

02. 10. 2020

Zástupci katedry archeologie FF a katedry historie FPE převzali cenu Zlatý mamut

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta filozofická

05. 10. 2020