Akademiky a učitele spojí tvorba nástroje pro pomoc žákům při distanční výuce

covid-19 Úspěchy Věda

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity získala projekt ÉTA TAČR. Výsledky představí do září 2022.
Vytvořit online dostupný nástroj, který by umožnil učitelům a vedoucím pracovníkům škol identifikovat žáky a následně třídy, kteří jsou ohroženi sníženou efektivitou při distanční výuce. Takový úkol mají před sebou odborníci Fakulty pedagogické.

Projekt Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky získala fakulta ve 4. veřejné soutěži aplikovaného společenskovědního a humanitního programu ÉTA Technologické agentury ČR, jež se zaměřuje na redukci negativních dopadů pandemie koronaviru.

Online nástroj má takové žáky rozpoznávat na základě vložených údajů a sníženou efektivitu při distanční výuce porovnávat vzhledem ke standardní výuce. Do projektu s celkovým rozpočtem 4,3 milionu Kč se pod vedením proděkana pro strategii tvůrčí činnosti Jiřího Kohouta zapojí devět akademických pracovníků Fakulty pedagogické z osmi různých pracovišť a rovněž 35 spolupracujících učitelů z praxe. Realizaci projektu zahájí tým v říjnu 2020 a finální výstupy představí odborné veřejnosti do září 2022.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

08. 10. 2020


Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Roman Kodet z Fakulty filozofické ZČU získal Cenu Miroslava Ivanova za rok 2020

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta filozofická

13. 01. 2021

Západočeská univerzita má tři nové profesory

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Nové technologie - výzkumné centrum

17. 12. 2020