Akademiky a učitele spojí tvorba nástroje pro pomoc žákům při distanční výuce

covid-19 Úspěchy Věda

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity získala projekt ÉTA TAČR. Výsledky představí do září 2022.
Vytvořit online dostupný nástroj, který by umožnil učitelům a vedoucím pracovníkům škol identifikovat žáky a následně třídy, kteří jsou ohroženi sníženou efektivitou při distanční výuce. Takový úkol mají před sebou odborníci Fakulty pedagogické.

Projekt Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky získala fakulta ve 4. veřejné soutěži aplikovaného společenskovědního a humanitního programu ÉTA Technologické agentury ČR, jež se zaměřuje na redukci negativních dopadů pandemie koronaviru.

Online nástroj má takové žáky rozpoznávat na základě vložených údajů a sníženou efektivitu při distanční výuce porovnávat vzhledem ke standardní výuce. Do projektu s celkovým rozpočtem 4,3 milionu Kč se pod vedením proděkana pro strategii tvůrčí činnosti Jiřího Kohouta zapojí devět akademických pracovníků Fakulty pedagogické z osmi různých pracovišť a rovněž 35 spolupracujících učitelů z praxe. Realizaci projektu zahájí tým v říjnu 2020 a finální výstupy představí odborné veřejnosti do září 2022.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

08. 10. 2020


Čtrnáctý ročník středoškolské programovací soutěže PilsProg vyhrál gymnazista z Brna

Další vzdělávání Soutěž Veřejnost

Fakulta aplikovaných věd

12. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021