Akademiky a učitele spojí tvorba nástroje pro pomoc žákům při distanční výuce

COVID-19 Úspěchy Věda

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity získala projekt ÉTA TAČR. Výsledky představí do září 2022.
Vytvořit online dostupný nástroj, který by umožnil učitelům a vedoucím pracovníkům škol identifikovat žáky a následně třídy, kteří jsou ohroženi sníženou efektivitou při distanční výuce. Takový úkol mají před sebou odborníci Fakulty pedagogické.

Projekt Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky získala fakulta ve 4. veřejné soutěži aplikovaného společenskovědního a humanitního programu ÉTA Technologické agentury ČR, jež se zaměřuje na redukci negativních dopadů pandemie koronaviru.

Online nástroj má takové žáky rozpoznávat na základě vložených údajů a sníženou efektivitu při distanční výuce porovnávat vzhledem ke standardní výuce. Do projektu s celkovým rozpočtem 4,3 milionu Kč se pod vedením proděkana pro strategii tvůrčí činnosti Jiřího Kohouta zapojí devět akademických pracovníků Fakulty pedagogické z osmi různých pracovišť a rovněž 35 spolupracujících učitelů z praxe. Realizaci projektu zahájí tým v říjnu 2020 a finální výstupy představí odborné veřejnosti do září 2022.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

08. 10. 2020


Článek o použití umělé inteligence proti koronaviru zaujal vědce z celého světa

COVID-19 Úspěchy Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická

27. 10. 2020

Studenti ZČU ocenili při Finále Plzeň film Vlastníci a seriál Bez vědomí

Spolupráce Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

01. 10. 2020

Univerzitní knihovna se zapojí do Open Access Week 2020


Univerzitní knihovna

01. 10. 2020