Studenti učitelství přispívají k hladkému chodu nemocnic i univerzity

covid-19 Students Press Release

Stejně jako na jaře se studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v době nouzového stavu zapojili do společensky potřebné pomoci. Se školními povinnostmi pomáhají dětem zaměstnanců Fakultní nemocnice Plzeň i Západočeské univerzity. Také děti v Dětském domově Nepomuk díky nim lépe zvládnou distanční výuku. Kromě studentů, kteří už jsou zapojeni na různých místech, má fakulta ve své databázi i řadu náhradníků.

Už v minulém týdnu oslovila katedra pedagogiky studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ ohledně pomoci Fakultní nemocnici i Západočeské univerzitě. Ti se začali hlásit velmi rychle a ochotně. „Jakmile se ukázalo, že bude potřeba zajistit výuku především pro menší děti, jejichž rodiče by teď ve svých profesích citelně chyběli, začali se nám studenti ozývat,“ říká děkan Fakulty pedagogické Pavel Mentlík. „Moc si vážím toho, že ačkoliv mají sami dost starostí se studiem, chápou, jak společensky potřebná je jejich profese a neváhají pomoci,“ oceňuje děkan, podle kterého zájem studentů není menší než na jaře.

Dvanáct studentek a studentů tak v pondělí 19. října nastoupilo do Fakultní nemocnice Plzeň, kde pomáhají zajistit výuku pro děti zaměstnanců nemocnice, kteří by jinak museli zůstat s dětmi doma. Dalších dvanáct studentů učitelství je vystřídá v následujícím týdnu a patnáct je připraveno v roli náhradníků. Dočasná škola v nemocnici má kapacitu 30 dětí a určena je především pro ty z 1. stupně základních škol.  „Naši studenti nastupují ráno v půl osmé a pomáhají dětem s úkoly, které dostanou od svých vyučujících v rámci distanční výuky. Spolupráce s nemocnicí je výborná a zázemí je skvěle připraveno,“ chválí si spolupráci koordinátorka studentů Daniela Nováková. „I přes všechny složité okolnosti je patrné, že pro studenty i pro nemocnici je tato práce radostná. Studenti v sobě mají velkou míru altruismu a opravdu chtějí pomáhat. Samotnou mě překvapilo, jak studentky, které zatím nemají konkrétní uplatnění, byly zklamané,“  dodává Daniela Nováková.

Šest studentů Fakulty pedagogické dojíždí od pondělí 19. října do Dětského domova Nepomuk, aby tamním dětem, žákům základních a středních škol, pomohli s distanční výukou. Vždy dvojice studentů učitelství působí v jedné ze tří rodinných skupin. Celkem jsou studenti k dispozici patnácti dětem. Už od minulého týdne v dětském domově vypomáhá také jejich kolegyně z fakulty, která tu působila také při jarním uzavření škol. Podle slov ředitele Dětského domova Nepomuk Romana Sudy dvojici studentů využijí v nebližších dnech také v rodinné skupině v Oselcích. Další dětské domovy, kde studenti budou fungovat jako pedagogická podpora, mohou přibývat, zájem právě zjišťuje Krajský úřad Plzeňského kraje, který je jejich zřizovatelem.  

Výpomoc studentů využívají i zaměstnanci a zaměstnankyně Západočeské univerzity, kteří jsou rodiči mladších školních dětí. Výuka probíhá v Ústavu jazykové přípravy a podílí se na ní celkem šest studentů učitelství. 

Pomoc organizuje Fakulta pedagogická také prostřednictvím své facebookové skupiny Pomáháme v Plzeňském kraji, kde studenti i zaměstnanci zveřejňují své konkrétní nabídky pomoci.

Gallery


Šest studentů Fakulty pedagogické dojíždí od pondělí 19. října do Dětského domova Nepomuk.

Faculty of Education

Šárka Stará

20. 10. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021