Šest let hodnocení vědy a výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

23 October

23. října, 12:30

online

Seminář Věda Zaměstnanci

Navazující online seminář z cyklu věnovanému strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji.

Určeno pro: zaměstnanci
Kontakt: Tomáš Görner

Členové součástí ZČU, akademické obce a výzkumníci jsou zváni na navazující seminář Šest let hodnocení vědy a výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně, konaný za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.

Hodnocení vědy a výzkumu je komplexní, zajímavý, někdy únavný, ale potřebný úkol, ke kterému spějí všechny univerzity a výzkumná pracoviště v ČR. Úkolem bylo a je nastavit robustní hodnotící systém, který je motivačním a stabilním prvkem, se kterým se dá pracovat na různých úrovních od jednotlivce až po fakulty. Účastníci semináře projdou šesti lety zkušeností s tvorbou takového systému, jeho testováním a implementací, která nyní intenzivně na Mendelově univerzitě v Brně probíhá. Seminář povede prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně, profesor Vojtěch Adam.

Na seminář se přihlásíte prostřednictvím odkazu, pro přihlášení upřednostňujte Google meet v rámci gapps účtu ZČU, do kterých se přihlásíte na adrese gapps.zcu.cz údaji k vašemu Orion kontu.

Akce je realizována v rámci a za podpory projektu HR Award, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

23. 10. 2020, 12:30


19 October
Další vzdělávání Zaměstnanci

Výuka zahraničních studentů: Úvod do problematiky Blízkého východu

UL 601 (budova Fakulty strojní) Univerzitní 22, Plzeň


Celouniverzitní

19. 10. 2020, 10:00

10 November
covid-19 Seminář Zaměstnanci

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Google Meet


Celouniverzitní

10. 11. 2020, 10:30

26 November
Další vzdělávání Seminář Zaměstnanci

Metoda CLIL – cizojazyčná výuka nejazykového předmětu

on-line


Celouniverzitní

26. 11. 2020, 16:00