Šest let hodnocení vědy a výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně

23 October

23. října, 12:30

online

Seminar Science Employees

Navazující online seminář z cyklu věnovanému strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji.

Intended for: zaměstnanci
Kontakt: Tomáš Görner

Členové součástí ZČU, akademické obce a výzkumníci jsou zváni na navazující seminář Šest let hodnocení vědy a výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně, konaný za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace.

Hodnocení vědy a výzkumu je komplexní, zajímavý, někdy únavný, ale potřebný úkol, ke kterému spějí všechny univerzity a výzkumná pracoviště v ČR. Úkolem bylo a je nastavit robustní hodnotící systém, který je motivačním a stabilním prvkem, se kterým se dá pracovat na různých úrovních od jednotlivce až po fakulty. Účastníci semináře projdou šesti lety zkušeností s tvorbou takového systému, jeho testováním a implementací, která nyní intenzivně na Mendelově univerzitě v Brně probíhá. Seminář povede prorektor pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně, profesor Vojtěch Adam.

Na seminář se přihlásíte prostřednictvím odkazu, pro přihlášení upřednostňujte Google meet v rámci gapps účtu ZČU, do kterých se přihlásíte na adrese gapps.zcu.cz údaji k vašemu Orion kontu.

Akce je realizována v rámci a za podpory projektu HR Award, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188

University-wide

Pavel KORELUS

23. 10. 2020, 12:30


16  -  17 June
Cooperation University Science

Modern access to historical sources

Kynžvart / online


Faculty of Applied Sciences

16. 06. 2021, 08:00

16 June
Concert University Public

Final concert of the academic year 2020/2021

St. Bartholomew´s cathedral, Pilsen


University-wide

16. 06. 2021, 19:00