Jaderný expert František Hezoučký z Fakulty strojní ZČU získal státní vyznamenání

Tisková zpráva Úspěchy Zaměstnanci

Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, udělil u příležitosti státního svátku 28. října prezident Miloš Zeman bývalému řediteli Jaderné elektrárny Temelín Františku Hezoučkému, který na Západočeské univerzitě přednáší na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. František Hezoučký působí na tamním oddělení jaderné energetiky a v České republice platí za jednoho z předních jaderných expertů.

František Hezoučký pracoval celý profesní život pro českou a slovenskou jadernou energetiku, a to od roku 1966, kdy jako čerstvý absolvent nastoupil do elektrárny v Jaslovských Bohunicích.
Podle proděkana Fakulty strojní ZČU Jana Zdebora, který je zároveň vedoucím oddělení jaderné energetiky katedry energetických strojů a zařízení, patří František Hezoučký rozhodně k oporám celého týmu. „Je to jediný člověk v České republice, jenž se zúčastnil spouštění všech českých i slovenských jaderných elektráren, a jeho zkušenosti jsou tedy nedocenitelné. Je skvělé, že se o ně může dělit s našimi studenty a předávat je tak dál,“ říká.

František Hezoučký získal v roce 2017 od rektora ZČU Miroslava Holečka pamětní medaili za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí.
Na Západočeské univerzitě se samozřejmě zapojuje také do tradičních Jaderných dnů. Akce, která přibližuje oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol, se letos konala podesáté. Spolu se ZČU ji organizovala společnost ŠKODA JS a CENEN (Czech Nuclear Education Network) a Hezoučký byl tentokrát odborným garantem sekce Nové projekty a technologie pro Jaderné elektrárny v rámci celostátní online konference Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020.

Doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., je vědecko-výzkumným pracovníkem katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Je absolventem katedry tepelně energetických zařízení FSI ČVUT a oboru Jaderná technika při SVŠT a ČVUT. Po studiu pracoval v mnoha technických funkcích na jaderných elektrárnách A1 v Jaslovských Bohunicích, byl hlavním inženýrem spouštění všech čtyř bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. V letech 1993-1999 působil ve společnostech Westinghouse a Colenco. V roce 1999 jako ředitel divize výstavby jaderné elektrárny v Temelíně spustil oba nové bloky,“ stojí v odůvodnění státního vyznamenání.

Fakulta strojní

Pavel KORELUS

29. 10. 2020


Západočeská univerzita navázala spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi v Izraeli

International Konference Spolupráce

Fakulta filozofická

10. 01. 2022

Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Workshop na FEL ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a společností O2

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Fakulta elektrotechnická

19. 01. 2022

My tři králové jdeme k vám, zaznělo před rektorátem ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

06. 01. 2022

Dárci ze Západočeské univerzity pomohli Paměti národa

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

22. 12. 2021