Jaderný expert František Hezoučký z Fakulty strojní ZČU získal státní vyznamenání

Press Release Achievements Employees

Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, udělil u příležitosti státního svátku 28. října prezident Miloš Zeman bývalému řediteli Jaderné elektrárny Temelín Františku Hezoučkému, který na Západočeské univerzitě přednáší na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. František Hezoučký působí na tamním oddělení jaderné energetiky a v České republice platí za jednoho z předních jaderných expertů.

František Hezoučký pracoval celý profesní život pro českou a slovenskou jadernou energetiku, a to od roku 1966, kdy jako čerstvý absolvent nastoupil do elektrárny v Jaslovských Bohunicích.
Podle proděkana Fakulty strojní ZČU Jana Zdebora, který je zároveň vedoucím oddělení jaderné energetiky katedry energetických strojů a zařízení, patří František Hezoučký rozhodně k oporám celého týmu. „Je to jediný člověk v České republice, jenž se zúčastnil spouštění všech českých i slovenských jaderných elektráren, a jeho zkušenosti jsou tedy nedocenitelné. Je skvělé, že se o ně může dělit s našimi studenty a předávat je tak dál,“ říká.

František Hezoučký získal v roce 2017 od rektora ZČU Miroslava Holečka pamětní medaili za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj a spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí.
Na Západočeské univerzitě se samozřejmě zapojuje také do tradičních Jaderných dnů. Akce, která přibližuje oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol, se letos konala podesáté. Spolu se ZČU ji organizovala společnost ŠKODA JS a CENEN (Czech Nuclear Education Network) a Hezoučký byl tentokrát odborným garantem sekce Nové projekty a technologie pro Jaderné elektrárny v rámci celostátní online konference Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020.

Doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., je vědecko-výzkumným pracovníkem katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU. Je absolventem katedry tepelně energetických zařízení FSI ČVUT a oboru Jaderná technika při SVŠT a ČVUT. Po studiu pracoval v mnoha technických funkcích na jaderných elektrárnách A1 v Jaslovských Bohunicích, byl hlavním inženýrem spouštění všech čtyř bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. V letech 1993-1999 působil ve společnostech Westinghouse a Colenco. V roce 1999 jako ředitel divize výstavby jaderné elektrárny v Temelíně spustil oba nové bloky,“ stojí v odůvodnění státního vyznamenání.

Faculty of Mechanical Engineering

Pavel KORELUS

29. 10. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021