Sutnarka pořádá virtuální den otevřených dveří

covid-19 Study Public

Sledujte nás, zve veřejnost Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

S ohledem na mimořádná opatření, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, bohužel není možné uspořádat letošní den otevřených dveří v podobě, na niž je veřejnost zvyklá. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara si proto pro zájemce o umění a uchazeče o studium připravila virtuální den otevřených dveří.

Po celý měsíc listopad bude možné nahlédnout do dílen a ateliérů Sutnarky a seznámit se s vedoucími jednotlivých ateliérů, odbornými asistenty a studenty. To vše na fakultním YouTube kanálu.

Více informací bude Sutnarka rozkrývat postupně na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

03. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021