Sutnarka pořádá virtuální den otevřených dveří

covid-19 Studium Veřejnost

Sledujte nás, zve veřejnost Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

S ohledem na mimořádná opatření, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, bohužel není možné uspořádat letošní den otevřených dveří v podobě, na niž je veřejnost zvyklá. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara si proto pro zájemce o umění a uchazeče o studium připravila virtuální den otevřených dveří.

Po celý měsíc listopad bude možné nahlédnout do dílen a ateliérů Sutnarky a seznámit se s vedoucími jednotlivých ateliérů, odbornými asistenty a studenty. To vše na fakultním YouTube kanálu.

Více informací bude Sutnarka rozkrývat postupně na sociálních sítích Facebook a Instagram.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

03. 11. 2020


Studenti měli enormní zájem o konferenci Turismus v době covidu

covid-19 Konference Studenti

Fakulta ekonomická

20. 11. 2020

ZČU se přihlásila k hodnocení internacionalizace MICHE 2020

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

16. 11. 2020

Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Fakulta filozofická

12. 11. 2020