První archeologická on-line konference měla úspěch

Conference Science Employees

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2020 se konal již devatenáctý ročník konference Počítačová podpora v archeologii, kterou letos pořádala katedra archeologie Fakulty filozofické ZČU v Plzni ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti a Ústavem archeologické památkové péče Brno. Zároveň šlo o první archeologickou konferenci v ČR konanou plně v on-line prostředí.

Mimořádná opatření vyvolaná koronavirovou pandemií letos neumožnila archeologům z České republiky, Slovenska a dalších středoevropských států osobní setkání. Nepříznivou situaci se ale organizátoři konference rozhodli obrátit ve svůj prospěch, akci uspořádali online a navíc ji zpřístupnili široké veřejnosti. Zájem byl neočekávaně vysoký. Za oba dva dny konferenci prostřednictvím aplikace ZOOM navštívilo 224 účastníků, což převyšuje běžnou účast z předešlých ročníků přibližně o sto procent.

Účastníci konference si mohli vyslechnout 25 příspěvků zaměřených na zpracování velkých datových souborů, 3D technologie v archeologii, zpracování prostorových dat nebo dálkový průzkum Země. Obrovský zájem byl o téma distanční výuky a on-line konferencí v archeologii, které se řešilo v rámci diskuzního panelu. Na příspěvky diskutérů Petra Krištufa (Západočeská univerzita v Plzni), Kláry Šabatové a Petra Tótha (Masarykova univerzita v Brně) a Petra Demjána (Archeologický ústav AVČR v Praze) navázala několikahodinová rozprava účastníků, která odrážela zájem profesionálních archeologů i studentů o toto aktuální téma.

Součástí konference byla i exkurze na zajímavé archeologické lokality v západních Čechách formou videí připravených organizátory. Konal se také on-line společenský večer, při němž v připravených virtuálních místnostech probíhaly diskuze do pozdních nočních hodin. Závěr konference patřil přednášce Ricardo Fernandese (Max Planck Institute) Can artificial intelligence interpret history? Moving towards the use of artificial intelligence to interpret historical developments.

Faculty of Arts

Petr Krištuf

09. 11. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021