Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Akce katedry ošetřovatelství a porodní asistence se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu, ale z obvyklých konferenčních prostor se tentokrát v reakci na aktuální epidemiologickou situaci přesune do online prostředí.

Formát a cíl akce zůstává ovšem nezměněn. Je jím rozšíření znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měli studenti především využít jako potřebný základ při vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

Oficiální začátek konference je naplánován na 8:30. Svoji účast přislíbila Markéta Pavlíková z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se při 1,5 hodiny trvající přednášce zaměří na téma Co je EBM a proč ji potřebujeme.

"Předem neplánovaná forma online konference nám přináší jednu výhodu, a to, že se jí virtuálně může zúčastnit více posluchačů, než by bylo možné při prezenční formě. Tuto možnost jistě rádi využijí studentky a studenti blízkých oborů i akademičtí pracovníci,” uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který převzal nad konferencí záštitu. Dále vyjádřil potěšení nad skutečností, že se šestý ročník bude konat i přes některé překážky, a věří, že tato skutečnost neubere akci na kvalitě.

Zakončení konference je plánováno na 14:15 hodin, výstupem bude tradičně sborník příspěvků s ISBN kódem.

Galerie


Fotografie z předchozích ročníků.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

10. 11. 2020


Úspěšný absolvent Fakulty ekonomické Jaromír Kovářík zavítal na svou alma mater

Absolventi Hosté Věda

Fakulta ekonomická

24. 02. 2021

Na FZS začalo termografické měření teploty lidí

Spolupráce Studenti Věda

Fakulta zdravotnických studií

23. 02. 2021

Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021