Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Conference Students Science

Akce katedry ošetřovatelství a porodní asistence se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu, ale z obvyklých konferenčních prostor se tentokrát v reakci na aktuální epidemiologickou situaci přesune do online prostředí.

Formát a cíl akce zůstává ovšem nezměněn. Je jím rozšíření znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měli studenti především využít jako potřebný základ při vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

Oficiální začátek konference je naplánován na 8:30. Svoji účast přislíbila Markéta Pavlíková z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se při 1,5 hodiny trvající přednášce zaměří na téma Co je EBM a proč ji potřebujeme.

"Předem neplánovaná forma online konference nám přináší jednu výhodu, a to, že se jí virtuálně může zúčastnit více posluchačů, než by bylo možné při prezenční formě. Tuto možnost jistě rádi využijí studentky a studenti blízkých oborů i akademičtí pracovníci,” uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který převzal nad konferencí záštitu. Dále vyjádřil potěšení nad skutečností, že se šestý ročník bude konat i přes některé překážky, a věří, že tato skutečnost neubere akci na kvalitě.

Zakončení konference je plánováno na 14:15 hodin, výstupem bude tradičně sborník příspěvků s ISBN kódem.

Gallery


Fotografie z předchozích ročníků.

Faculty of Health Care Studies

Barbora Koreisová

10. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021