Fakulta zdravotnických studií připravuje 6. ročník studentské vědecké konference

Konference Studenti Věda

Akce katedry ošetřovatelství a porodní asistence se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu, ale z obvyklých konferenčních prostor se tentokrát v reakci na aktuální epidemiologickou situaci přesune do online prostředí.

Formát a cíl akce zůstává ovšem nezměněn. Je jím rozšíření znalosti studentů magisterských studií v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měli studenti především využít jako potřebný základ při vědecko-výzkumných aktivitách a při praktické části diplomových prací. Součástí konference budou i workshopy (prezentace) samotných studentů s odborníky z praxe a ostatními kolegy z ČR.

Oficiální začátek konference je naplánován na 8:30. Svoji účast přislíbila Markéta Pavlíková z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která se při 1,5 hodiny trvající přednášce zaměří na téma Co je EBM a proč ji potřebujeme.

"Předem neplánovaná forma online konference nám přináší jednu výhodu, a to, že se jí virtuálně může zúčastnit více posluchačů, než by bylo možné při prezenční formě. Tuto možnost jistě rádi využijí studentky a studenti blízkých oborů i akademičtí pracovníci,” uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který převzal nad konferencí záštitu. Dále vyjádřil potěšení nad skutečností, že se šestý ročník bude konat i přes některé překážky, a věří, že tato skutečnost neubere akci na kvalitě.

Zakončení konference je plánováno na 14:15 hodin, výstupem bude tradičně sborník příspěvků s ISBN kódem.

Galerie


Fotografie z předchozích ročníků.

Fakulta zdravotnických studií

Barbora Koreisová

10. 11. 2020


Ve výzkumném centru RICE vyvinuli inovativní systém pro kompenzaci zemních poruch

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta elektrotechnická

10. 11. 2020

Konference nastínila, jak fenomén 4.0 ovlivní oblast vysokoškolského vzdělávání

Konference Spolupráce Studium

Fakulta strojní

25. 11. 2020

Podnikatelská soutěž Invest Day zná vítěze

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta ekonomická

26. 11. 2020