Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se uskuteční první ročník studentské konference Postfenomenologie, mysl a média katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.
Online konference je určena nejen studentům a studentkám magisterského a doktorského studijního programu, ale i všem akademickým pracovníkům, kteří se rádi podělí o výzkum, kritickou reflexi a cenné zkušenosti s mladšími kolegy a kolegyněmi.

"Na počátku 21. století je zřejmé, že média a technologie mají zásadní vliv na naše životy a zprostředkovávají naše vztahy s druhými lidmi i světem samotným. Vliv technologií není však nic nového. Již první pravěké nástroje začaly formovat naše vnímání světa, myšlení, kulturu, a z pohledu teorií interakce genů a materiální kultury dokonce i biologii. O to více je s podivem, že filozofické zkoumání technologií započalo teprve v první polovině 20. století. Vlivní myslitelé technologií jako Martin Heidegger, Hans Jonas, Karl Jaspers, Lewis Mumford a další mají vliv do dnešních dnů. Přesto se svět moderních technologií vyvíjí zrychlujícím se tempem. A naše myšlení o technologiích je také nutné aktualizovat," říká Jakub Ferenc, hlavní organizátor prvního ročníku konference. "Jedním ze současných proudů filozofické analýzy technologií a materiální kultury obecně je postfenomenologie založená americkým filozofem Donem Ihdem. Není to jediný současný směr, ale díky svému důrazu zkoumání prožívání každodenního světa, dialogu s mediální teorií, archeologií a kognitivní vědou patří mezi nejzajímavější a neplodnější. První studentská postfenomenologická konference si klade za cíl tuto novou a na území České republiky stále neprobádanou postfenomenologickou analýzu technologií představit."  dodává.

Pozvání na konferenci přijali a jako hlavní řečníci vystoupí filozof a odborník na fenomenologii techniky Martin Ritter, filozof mysli Michal Polák a teoretik médií a odborník na současnou filozofii Martin Charvát.

Odkaz na aplikaci Zoom, informace sledujte na webu akce.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

12. 11. 2020


Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021

Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021

Studenti Fakulty filozofické spolupracovali na filmu Plzeň, Klára a já. Podívejte se na něj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta filozofická

08. 04. 2021