Postfenomenologie, mysl a média

Beseda Konference Věda

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se uskuteční první ročník studentské konference Postfenomenologie, mysl a média katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.
Online konference je určena nejen studentům a studentkám magisterského a doktorského studijního programu, ale i všem akademickým pracovníkům, kteří se rádi podělí o výzkum, kritickou reflexi a cenné zkušenosti s mladšími kolegy a kolegyněmi.

"Na počátku 21. století je zřejmé, že média a technologie mají zásadní vliv na naše životy a zprostředkovávají naše vztahy s druhými lidmi i světem samotným. Vliv technologií není však nic nového. Již první pravěké nástroje začaly formovat naše vnímání světa, myšlení, kulturu, a z pohledu teorií interakce genů a materiální kultury dokonce i biologii. O to více je s podivem, že filozofické zkoumání technologií započalo teprve v první polovině 20. století. Vlivní myslitelé technologií jako Martin Heidegger, Hans Jonas, Karl Jaspers, Lewis Mumford a další mají vliv do dnešních dnů. Přesto se svět moderních technologií vyvíjí zrychlujícím se tempem. A naše myšlení o technologiích je také nutné aktualizovat," říká Jakub Ferenc, hlavní organizátor prvního ročníku konference. "Jedním ze současných proudů filozofické analýzy technologií a materiální kultury obecně je postfenomenologie založená americkým filozofem Donem Ihdem. Není to jediný současný směr, ale díky svému důrazu zkoumání prožívání každodenního světa, dialogu s mediální teorií, archeologií a kognitivní vědou patří mezi nejzajímavější a neplodnější. První studentská postfenomenologická konference si klade za cíl tuto novou a na území České republiky stále neprobádanou postfenomenologickou analýzu technologií představit."  dodává.

Pozvání na konferenci přijali a jako hlavní řečníci vystoupí filozof a odborník na fenomenologii techniky Martin Ritter, filozof mysli Michal Polák a teoretik médií a odborník na současnou filozofii Martin Charvát.

Odkaz na aplikaci Zoom, informace sledujte na webu akce.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

12. 11. 2020


Sutnarka zahájila novou výstavní sezónu dvěma výstavami o česko-izraelských vztazích

Spolupráce Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2021

Reprezentační ples ZČU letos nebude

covid-19 Univerzita

Celouniverzitní

15. 01. 2021

BoostUp night - soutěž projektů i podzimní tradice

Spolupráce Transfer Univerzita

Celouniverzitní

16. 12. 2020