Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

covid-19 Transfer University

Odbor Transfer a smluvní výzkum informuje o zveřejnění výzvy programu Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Cílem programu je podpora financování projektů na dokončení nových a dosud neexistujících medicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, označované jako covid-19.

Ministerstvo uvádí, že financování poskytne na relevantní výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a zdravotnických ochranných pomůcek včetně procesních inovací pro efektivní výrobu těchto produktů na území České republiky. Podporovat bude dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace.

Příjem žádostí o podporu začal 18. listopadu a skončí 17. prosince 2020.

Výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp2.0@mpo.cz. Více informací najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Gallery


University-wide

Radana Polešáková

19. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021