Výzva pro předkládání žádostí Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

covid-19 Transfer Univerzita

Odbor Transfer a smluvní výzkum informuje o zveřejnění výzvy programu Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19, kterou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Cílem programu je podpora financování projektů na dokončení nových a dosud neexistujících medicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci, označované jako covid-19.

Ministerstvo uvádí, že financování poskytne na relevantní výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a zdravotnických ochranných pomůcek včetně procesních inovací pro efektivní výrobu těchto produktů na území České republiky. Podporovat bude dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace.

Příjem žádostí o podporu začal 18. listopadu a skončí 17. prosince 2020.

Výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp2.0@mpo.cz. Více informací najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Galerie


Celouniverzitní

Radana Polešáková

19. 11. 2020


Ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

12. 02. 2021

Díky projektu DESING+ opět poznaly desítky studentů, co je mezioborová spolupráce

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Fakulta strojní

25. 02. 2021

Fakulta pedagogická zkoumá nové možnosti uplatnění technologií ve vzdělávání

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021