Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Ústřední tématikou profesní přípravy studentek Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU je podpora přirozeného či fyziologického porodu, prezentovaná jak v teoretické, tak v praktické rovině.

V praktické rovině mají studentky příležitost si podporu a vedení fyziologického porodu vyzkoušet na porodnických modelech. V rámci zkvalitnění výuky je důležité jim představit holistickou péči porodní asistentky při porodu s využitím vhodných praktik a dostupných pomůcek. Proto fakulta zařadila do výuky potřebné pomůcky, jako jsou podložky vhodné pro polohování žen při porodu nebo porodní stolička.

"Jelikož naše studentky v současné době neměly v rámci klinické praxe výše uvedené pomůcky na většině pracovišť dostupné, rozhodli jsme se, že budou tyto pomůcky, pořízené v rámci vnitřní soutěže fakulty, předány také na porodní sál Klatovské nemocnice," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Management porodního sálu Klatovské nemocnice nabízené pomůcky k polohování rodících žen přijal s velkou radostí a chutí je co nejdříve použít v praxi. Při předávce polohovacích pomůcek se zástupci fakulty setkali i se studentkou třetího ročníku, která uvedla, že porodní stoličku hned využije u jedné právě rodící ženy.

"Z navázané spolupráce máme velkou radost a doufáme, že polohovací pomůcky budou usnadňovat  ženám jejich porod," doplnil děkan fakulty.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 11. 2020


Studentka a student Fakulty ekonomické navrhli plakáty na podporu očkování

covid-19 Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

12. 02. 2021

FZS připravila e-learningovou podobu tradičního přípravného kurzu Biologie člověka

Přednáška Studenti Studium

Fakulta zdravotnických studií

03. 03. 2021

Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021