Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Cooperation Students Public

Ústřední tématikou profesní přípravy studentek Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU je podpora přirozeného či fyziologického porodu, prezentovaná jak v teoretické, tak v praktické rovině.

V praktické rovině mají studentky příležitost si podporu a vedení fyziologického porodu vyzkoušet na porodnických modelech. V rámci zkvalitnění výuky je důležité jim představit holistickou péči porodní asistentky při porodu s využitím vhodných praktik a dostupných pomůcek. Proto fakulta zařadila do výuky potřebné pomůcky, jako jsou podložky vhodné pro polohování žen při porodu nebo porodní stolička.

"Jelikož naše studentky v současné době neměly v rámci klinické praxe výše uvedené pomůcky na většině pracovišť dostupné, rozhodli jsme se, že budou tyto pomůcky, pořízené v rámci vnitřní soutěže fakulty, předány také na porodní sál Klatovské nemocnice," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Management porodního sálu Klatovské nemocnice nabízené pomůcky k polohování rodících žen přijal s velkou radostí a chutí je co nejdříve použít v praxi. Při předávce polohovacích pomůcek se zástupci fakulty setkali i se studentkou třetího ročníku, která uvedla, že porodní stoličku hned využije u jedné právě rodící ženy.

"Z navázané spolupráce máme velkou radost a doufáme, že polohovací pomůcky budou usnadňovat  ženám jejich porod," doplnil děkan fakulty.

Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

20. 11. 2020


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021