Pomůcky z Fakulty zdravotnických studií budou pomáhat na porodním sále v Klatovské nemocnici

Spolupráce Studenti Veřejnost

Ústřední tématikou profesní přípravy studentek Porodní asistence na Fakultě zdravotnických studií ZČU je podpora přirozeného či fyziologického porodu, prezentovaná jak v teoretické, tak v praktické rovině.

V praktické rovině mají studentky příležitost si podporu a vedení fyziologického porodu vyzkoušet na porodnických modelech. V rámci zkvalitnění výuky je důležité jim představit holistickou péči porodní asistentky při porodu s využitím vhodných praktik a dostupných pomůcek. Proto fakulta zařadila do výuky potřebné pomůcky, jako jsou podložky vhodné pro polohování žen při porodu nebo porodní stolička.

"Jelikož naše studentky v současné době neměly v rámci klinické praxe výše uvedené pomůcky na většině pracovišť dostupné, rozhodli jsme se, že budou tyto pomůcky, pořízené v rámci vnitřní soutěže fakulty, předány také na porodní sál Klatovské nemocnice," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Management porodního sálu Klatovské nemocnice nabízené pomůcky k polohování rodících žen přijal s velkou radostí a chutí je co nejdříve použít v praxi. Při předávce polohovacích pomůcek se zástupci fakulty setkali i se studentkou třetího ročníku, která uvedla, že porodní stoličku hned využije u jedné právě rodící ženy.

"Z navázané spolupráce máme velkou radost a doufáme, že polohovací pomůcky budou usnadňovat  ženám jejich porod," doplnil děkan fakulty.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

20. 11. 2020


Erasmus ve Venlo pohledem studenta Fakulty ekonomické

International Studenti Univerzita

International Office

08. 12. 2021

Západočeskou univerzitu navštívili zástupci Mezinárodní agentury pro jadernou energii

Spolupráce Studium Univerzita

Celouniverzitní

03. 12. 2021

Fakulta pedagogická spustila pilotní verzi databáze slov a tvarů Dalimilovy kroniky

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta pedagogická

03. 12. 2021

Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021

Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studenti

Celouniverzitní

29. 11. 2021