Fakulta pedagogická získala HR Award

Achievements Science Employees

Fakulta pedagogická (FPE) se stala šestou součástí Západočeské univerzity, které Evropská komise udělila prestižní známku HR Excellence in Research Award. Je tak zřejmé, že kvalitní podmínky pro výzkumné pracovníky patří k jejím prioritám.

Ocenění HR Award, které fakulta obdržela 16. listopadu, vyjadřuje, že je důvěryhodným zaměstnavatelem a chce se v tomto směru dále posouvat kupředu. „Cílem je větší otevřenost při přijímání pracovníků, ale i zlepšení podmínek pro stávající pracovníky fakulty, včetně například posílení jejich profesní podpory v oblasti vědy a výzkumu,“  říká proděkan FPE Jiří Kohout, který je zároveň fakultním koordinátorem pro HR Award.

HR Award přináší závazek dodržovat personální Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R), která vychází z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. K jejich principům se fakulta zavázala v prosinci 2018. Ve stejné době proběhlo dotazníkové šetření mezi pracovníky, byla provedena GAP analýza a následně zpracován takzvaný akční plán. Ten obsahuje priority, v nichž se fakulta chce zlepšit. „Spolupracovali jsme s pracovníky rektorátu a Projektového centra, ale i zástupci ostatních fakult tak, aby naše žádost byla v souladu s tím, jak k HR Award přistupuje univerzita jako celek,“ upřesňuje proděkan FPE Jiří Kohout, který do budoucna pokládá za důležité dále pracovat na sladění přístupu v rámci ZČU.

Dosavadními držiteli HR Award jsou na ZČU výzkumné centrum NTC, fakulty elektrotechnická, strojní a aplikovaných věd se svými výzkumnými centry a Fakulta filozofická. Všechny tyto součásti, mezi které patří nově i Fakulta pedagogická, tak v současné době pracují na naplnění svého akčního plánu. Na to, aby cíle, které si stanovily, uvedly do praxe, mají dva roky od získání HR Award. 

Faculty of Education

Šárka Stará

19. 11. 2020


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021