Petr Pavlas obdržel cenu Josefa Hlávky a prémii Otto Wichterleho

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Petr Pavlas, odborný asistent katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU a vědecký asistent oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filozofického ústavu Akademie věd ČR, obdržel letos dvě prestižní ocenění.

Prémii Otto Wichterleho 2020 mu stejně jako dalším 21 mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům do 35 let předala v červnu předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Minulý týden získal Petr Pavlas Cenu Josefa Hlávky 2020 pro mladé talentované pracovníky AV ČR do 33 let. Prestižní ocenění uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. „Oficiální ceremoniál předání Ceny Josefa Hlávky byl z důvodu současné epidemické krize odložen a Hlávkova nadace jej plánuje uskutečnit na zámku v Lužanech u Přeštic na jaře 2021,“ sdělil Petr Pavlas, který cenu získal za výsledky svého bádání o J. A. Komenském, dějinách filozofie a intelektuálních dějinách raného novověku.

Petr Pavlas na Fakultě filozofické nejen vyučuje, ale je také jejím absolventem. Jaký má tedy vztah k Západočeské univerzitě? „Už sám fakt, že jsem zde v letech 2006–2015 vystudoval celé tři stupně vysokoškolského vzdělání – bakalářskou Humanistiku, navazující magisterskou Analytickou filozofii a filozofii vědy a také doktorský obor Teorie a dějiny vědy a techniky – svědčí o tom, že jsem zde byl velmi rád jako student a jsem tu neméně rád i nyní jako vyučující. Považuji plzeňskou filozofii nejen za kvalitní, ale i originálně vyprofilovanou a svébytnou školu. Z těch mých učitelů, kteří již bohužel zesnuli, zvláště rád vzpomínám na Roberta Falkenauera, Milana Mráze, Jiřího Fialu, Petra Vopěnku či Marii Větrovcovou. Můj školitel Daniel Špelda, který mne během doktorátu nejvýrazněji formoval a směroval a jemuž vděčím za mnohé, se sice přesunul do Brna, ale mohl bych jmenovat celou řadu dalších vynikajících vyučujících a odborníků, od nichž jsem se hodně naučil a kteří na katedře nadále plodně působí a dávají jí tvář. Katedra od dob, kdy jsem studoval, rovněž posílila o další erudované experty a skvělé pedagogy. Je mi ctí být jejich kolegou,“ říká.

Více o výzkumu, výuce, publikacích a další činnosti Petra Pavlase se lze dozvědět na stránkách Katedry filozofie FF ZČU a na webu Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

Galerie


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

24. 11. 2020


Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021

ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021

Od praxe k teorii a zpět. Vyšla nová publikace o výuce češtiny

Absolventi Další vzdělávání Studenti

Fakulta pedagogická

15. 04. 2021