Tématem výtvarné soutěže pro středoškoláky je Začátek a konec

Soutěž Studium Veřejnost

Teendesign je každoroční mezinárodní výtvarná soutěž určená studentům všech typů gymnázií, středních a vyšších odborných škol (věk 15+), jejímž cílem je hledání nových talentů, podpora mladých kreativních lidí v jejich umělecké tvorbě a případně i povzbuzení k dalšímu studiu umění na vysoké škole. Konkrétně na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU totiž nezáleží na typu střední školy, odkud se uchazeč o studium hlásí, ale na talentu, kreativitě a originalitě, které prokáže u talentové přijímací zkoušky.
Prostřednictvím soutěže Teendesign, jejímž letošním tématem je Začátek a konec, si mladí umělci mohou ověřit své schopnosti a zároveň získat možnost zúčastnit se zdarma či se slevou kurzů mezinárodní letní školy umění ArtCamp nebo získat publikaci z produkce naší fakulty. Mohou tak část letních prázdnin strávit v kreativním a mezinárodním prostředí, připravit se na přijímací zkoušky a prohloubit svůj talent pod vedením renomovaných českých i zahraničních umělců.

Na odeslání příspěvků do soutěže je čas už jen do 30. listopadu. Práce mohou zájemci odesílat elektronicky na e-mail teendes@fdu.zcu.cz. Ke stejnému datu by zájemci o studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara měli odeslat své přihlášky do bakalářských oborů.

Přijímačky do bakaláře distančně

Uchazeči o bakalářské studium vyplní přihlášku na adrese eprihlaska.zcu.cz a současně na této adrese uloží portfolio svých domácích prací, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.

Z důvodů aktuálně platných epidemiologických opatření se uskuteční i druhé kolo přijímacího řízení distančně. Uchazeči, kteří postoupí do druhé části přijímací talentové zkoušky, budou tedy plnit úkoly distančně. Dodatek k podmínkám a podrobné informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči na webu Sutnarky.

Rozhovory s vedoucími jednotlivých ateliérů a studenty si mohou uchazeči poslechnout na YouTube kanálu fakulty. Nahlédnout také mohou do našich ateliérů skrze 360stupňové fotografie.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

26. 11. 2020


K elektrotechnikům ZČU, kteří pracují na revolučním Teplatoru, se přidají i strojaři

Spolupráce Věda Veřejnost

Fakulta elektrotechnická

29. 03. 2021

Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021

ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021