Tématem výtvarné soutěže pro středoškoláky je Začátek a konec

Soutěž Studium Veřejnost

Teendesign je každoroční mezinárodní výtvarná soutěž určená studentům všech typů gymnázií, středních a vyšších odborných škol (věk 15+), jejímž cílem je hledání nových talentů, podpora mladých kreativních lidí v jejich umělecké tvorbě a případně i povzbuzení k dalšímu studiu umění na vysoké škole. Konkrétně na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU totiž nezáleží na typu střední školy, odkud se uchazeč o studium hlásí, ale na talentu, kreativitě a originalitě, které prokáže u talentové přijímací zkoušky.
Prostřednictvím soutěže Teendesign, jejímž letošním tématem je Začátek a konec, si mladí umělci mohou ověřit své schopnosti a zároveň získat možnost zúčastnit se zdarma či se slevou kurzů mezinárodní letní školy umění ArtCamp nebo získat publikaci z produkce naší fakulty. Mohou tak část letních prázdnin strávit v kreativním a mezinárodním prostředí, připravit se na přijímací zkoušky a prohloubit svůj talent pod vedením renomovaných českých i zahraničních umělců.

Na odeslání příspěvků do soutěže je čas už jen do 30. listopadu. Práce mohou zájemci odesílat elektronicky na e-mail teendes@fdu.zcu.cz. Ke stejnému datu by zájemci o studium na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara měli odeslat své přihlášky do bakalářských oborů.

Přijímačky do bakaláře distančně

Uchazeči o bakalářské studium vyplní přihlášku na adrese eprihlaska.zcu.cz a současně na této adrese uloží portfolio svých domácích prací, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.

Z důvodů aktuálně platných epidemiologických opatření se uskuteční i druhé kolo přijímacího řízení distančně. Uchazeči, kteří postoupí do druhé části přijímací talentové zkoušky, budou tedy plnit úkoly distančně. Dodatek k podmínkám a podrobné informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči na webu Sutnarky.

Rozhovory s vedoucími jednotlivých ateliérů a studenty si mohou uchazeči poslechnout na YouTube kanálu fakulty. Nahlédnout také mohou do našich ateliérů skrze 360stupňové fotografie.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka THOMAYER OPATRNÁ

26. 11. 2020


Reprezentační ples ZČU letos nebude

covid-19 Univerzita

Celouniverzitní

15. 01. 2021

Fakultu aplikovaných věd ZČU povede Miloš Železný

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Fakulta aplikovaných věd

16. 12. 2020

Západočeská univerzita zve na Den otevřených dveří. Uskuteční se online

Studium Tisková zpráva Veřejnost

Celouniverzitní

21. 01. 2021