Multimediální technika ve výuce na VŠ

07 December

7. prosince, 13:00

Google Meet

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Chcete efektivnější a atraktivnější výuku? Zajímá vás, jak využít multimediální techniku ve vašem předmětu? Rádi byste studenty při vyučovacím procesu zaujali a zaktivizovali?

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/esf15-005/

Kurz je zaměřen na využívání multimediálních a interaktivních pomůcek při výuce na vysoké škole. Kromě praktických příkladů použití těchto pomůcek v praxi je velká část kurzu věnována také jejich tvorbě a přípravě. Seznámíte se s jednoduchými nástroji pro vytváření a úpravu multimediálních souborů. Podíváte se, jak využít vizualizér, mobilní telefon nebo interaktivní tabuli ve vaší výuce. A nakonec vám budou představeny aktuální on-line nástroje, které vám pomohou zatraktivnit vaši výuku.

Kurz je zdarma po předchozím přihlášení. Probíhat bude online.


Celouniverzitní

Jakub Truneček

07. 12. 2020, 13:00


31 January
Soutěž Univerzita Veřejnost

Soutěž Zimní poezie

Ruské centrum, Ústav jazykové přípravy ZČU


Ústav jazykové přípravy

31. 01. 2021, 23:59

08 December

MS Teams

on-line


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 14:30

19 November
Absolventi Studenti Veřejnost

ARABFEST Praha

online


Celouniverzitní

19. 11. 2020, 01:00