Výzkumné centrum NTC rozšiřuje spolupráci s CY Cergy Paris Université

Spolupráce Univerzita Věda

Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnilo on-line setkání týkající se spolupráce CY Cergy Paris Université a Západočeské univerzity v Plzni. Cílem bylo prodiskutovat možnosti vzniku společné laboratoře pro spolupráci v oblasti výzkumu pokročilých materiálů.

Hlavními aktéry spolupráce jsou profesoři Karol Hricovini z CY Cergy Paris a Ján Minár z NTC ZČU, jejichž cesty spojil Ph.D. student Laurent Christophe Nicolaï. Ten polovinu své doktorské práce tvořil ve Francii a teoretickou část absolvoval u Jána Minára v NTC. Stejným způsobem při psaní své doktorské práci postupovali i další dva doktorandi. Cílem obou expertů, kteří jsou uznávanými kapacitami ve svých oborech, je vytvořit sdílenou laboratoř, která by měla silnou praktickou i teoretickou část. V takovéto sestavě by se pak rádi společně zapojili do některého z mezinárodních projektů financovaného z programu Horizont 2020.

Cergy Paris University (CY) je národní univerzita s více než 16000 studenty, která patří mezi 17 univerzit v oblasti Paříže. Hlavní sídlo školy se nachází v Cergy-Pontoise, což je asi 40 km od Paříže. Vzniku společného pracoviště vyjádřilo podporu i nejvyšší vedení CY zastoupené viceprezidentem pro vědu Frédéricem Vidalem a viceprezidentem pro spolupráci se zahraničím Arnaudem Lefrancem.  ZČU na jednání zastupoval rektor Miroslav Holeček, prorektor výzkum a vývoj Luděk Hynčík a ředitel NTC Petr Kavalíř.

Podle Arnauda Lefranca je cílem CY posílit svůj výzkumný potenciál a mezinárodní atraktivitu tak, aby se v příštích deseti letech umístila mezi 200 nejlepšími výzkumnými univerzitami. Univerzita byla francouzskou vládou vybrána mezi 19 univerzit excelence s potenciálem do budoucna a v žebříčku „The Young Universities“ dosáhla skvělých výsledků především v oblasti matematiky, ekonomie, managementu a financí. Zároveň je CY součástí aliance EUTOPIA, která sdružuje šest podobně koncipovaných univerzit. „Studenti, výzkumní pracovníci a zaměstnanci EUTOPIA spolupracují na budování nového akademického modelu, který odráží otevřenou a sjednocenou Evropu, respektující občany a životní prostředí,“ doplnil viceprezident Lefranc.

Západočeskou univerzitu představil prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík a společně s rektorem Miroslavem Holečkem a ředitelem NTC podpořili nejen výzkumnou spolupráci, ale zdůraznili i další možnosti spolupráce včetně výměnných studijních programů. “ZČU dlouhodobě usiluje o rozvoj spolupráce se zahraničím. Právě tým vedený Jánem Minárem je v oblasti internacionalizace velice aktivní,“ uvedl Petr Kavalíř.

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

30. 11. 2020


Sutnarka zahájila novou výstavní sezónu dvěma výstavami o česko-izraelských vztazích

Spolupráce Tisková zpráva Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

11. 01. 2021

Zemřel zakladatel katedry archeologie, profesor Evžen Neustupný

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta filozofická

15. 01. 2021

Desatero správného psaní (8, 9)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

18. 01. 2021