Výzkumné centrum NTC rozšiřuje spolupráci s CY Cergy Paris Université

Spolupráce Univerzita Věda

Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnilo on-line setkání týkající se spolupráce CY Cergy Paris Université a Západočeské univerzity v Plzni. Cílem bylo prodiskutovat možnosti vzniku společné laboratoře pro spolupráci v oblasti výzkumu pokročilých materiálů.

Hlavními aktéry spolupráce jsou profesoři Karol Hricovini z CY Cergy Paris a Ján Minár z NTC ZČU, jejichž cesty spojil Ph.D. student Laurent Christophe Nicolaï. Ten polovinu své doktorské práce tvořil ve Francii a teoretickou část absolvoval u Jána Minára v NTC. Stejným způsobem při psaní své doktorské práci postupovali i další dva doktorandi. Cílem obou expertů, kteří jsou uznávanými kapacitami ve svých oborech, je vytvořit sdílenou laboratoř, která by měla silnou praktickou i teoretickou část. V takovéto sestavě by se pak rádi společně zapojili do některého z mezinárodních projektů financovaného z programu Horizont 2020.

Cergy Paris University (CY) je národní univerzita s více než 16000 studenty, která patří mezi 17 univerzit v oblasti Paříže. Hlavní sídlo školy se nachází v Cergy-Pontoise, což je asi 40 km od Paříže. Vzniku společného pracoviště vyjádřilo podporu i nejvyšší vedení CY zastoupené viceprezidentem pro vědu Frédéricem Vidalem a viceprezidentem pro spolupráci se zahraničím Arnaudem Lefrancem.  ZČU na jednání zastupoval rektor Miroslav Holeček, prorektor výzkum a vývoj Luděk Hynčík a ředitel NTC Petr Kavalíř.

Podle Arnauda Lefranca je cílem CY posílit svůj výzkumný potenciál a mezinárodní atraktivitu tak, aby se v příštích deseti letech umístila mezi 200 nejlepšími výzkumnými univerzitami. Univerzita byla francouzskou vládou vybrána mezi 19 univerzit excelence s potenciálem do budoucna a v žebříčku „The Young Universities“ dosáhla skvělých výsledků především v oblasti matematiky, ekonomie, managementu a financí. Zároveň je CY součástí aliance EUTOPIA, která sdružuje šest podobně koncipovaných univerzit. „Studenti, výzkumní pracovníci a zaměstnanci EUTOPIA spolupracují na budování nového akademického modelu, který odráží otevřenou a sjednocenou Evropu, respektující občany a životní prostředí,“ doplnil viceprezident Lefranc.

Západočeskou univerzitu představil prorektor pro výzkum a vývoj Luděk Hynčík a společně s rektorem Miroslavem Holečkem a ředitelem NTC podpořili nejen výzkumnou spolupráci, ale zdůraznili i další možnosti spolupráce včetně výměnných studijních programů. “ZČU dlouhodobě usiluje o rozvoj spolupráce se zahraničím. Právě tým vedený Jánem Minárem je v oblasti internacionalizace velice aktivní,“ uvedl Petr Kavalíř.

Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

30. 11. 2020


V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu ZČU

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 04. 2021

Sutnarka zve na výstavu Mobilita - fascinace pohybem

Univerzita Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

13. 04. 2021

Do podoby zastávek veřejné dopravy v Plzni mohou promluvit mladí designéři

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

08. 04. 2021