Fakulta zdravotnických studií uspořádala studentskou vědeckou konferenci online

Konference Přednáška Studenti

V pořadí již 6. Studentská vědecká konference katedry ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU se konala 26. listopadu. Vzhledem k současným opatřením proběhla online formou,

Úvodní příspěvek na téma Co je EBM a proč ji potřebujeme přednesla biostatistička Markéta Pavlíková. V rámci přednášky se posluchači dozvěděli zejména, proč je důležité implementovat EBM (medicínu založenou na důkazech) do péče o pacienty. Dále vysvětlila základy vyhledávání nejlepších důkazů, což je velkým přínosem pro studentky navazujícího magisterského studia pracující na svých kvalifikačních pracích, ale i pro ostatní posluchače.

Následovaly prezentace samotných studentek magisterského programu, které měly možnost přiblížit teoretická východiska, prozatímní průběh a předběžné výsledky svých kvalifikačních prací, a zároveň získaly cennou zpětnou vazbu od akademických pracovníků a odborníků z praxe. Nad každou z prací se diskutovalo po odborné i faktické stránce.

Cílem bylo rozšířit znalosti studentek magisterského studia ve vědecko-výzkumné činnosti. Získané poznatky by měly využít především jako potřebný základ v takto zaměřených aktivitách a při zpracování empirických částí diplomových prací.

"Konferenci pořádáme již šestým rokem, a to především z důvodu jejího viditelného přínosu. Studentky si i tentokrát odnesly zajímavé podněty, které jistě využijí při dalším zpracování svých prací. Velice mě zaujala některá témata, která reagují na aktuální potřeby zdravotnického systému,” uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich, který nad konferencí převzal záštitu a také pronesl úvodní slovo.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

07. 12. 2020


Přání rektora do roku 2021

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

23. 12. 2020

Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Desatero správného psaní (4, 5)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 01. 2021