Desátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE se povedl

Konference Studenti Studium

Již podesáté pořádali doktorandi katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU vědeckou konferenci. Letošní ročník by mohl mít motto "Doktorandi sobě!", neboť se jeho program orientoval na začínající a budoucí studenty doktorských studií.
Konference se konala 30. 11. a 1. 12., a to online vzhledem k současné epidemiologické situaci. První den vystoupili zejména zvaní hosté s přednáškami, které měly doktorandům pomoci na jejich cestě studiem. O výzkumu pomocí zakotvené teorie pohovořil Václav Dobiáš, o dotaznících zase Jiří Kohout. Tipy pro úspěšné doktorské studium představil Jan Berki. O problematice publikační činnosti přednášeli Lucie Rohlíková a Denis Mainz, jak přežít stres spojený nejen se studiem vysvětlila Vladimíra Lovasová, s problematikou zahraničních výjezdů seznámil Václav Šimandl a Libor Klubal vysvětlil, jak lze doktorské studium skloubit s pedagogickou praxí.

Druhý den patřil zejména doktorandům, kteří představili dosavadní výsledky své vědecké činnosti. Mezi vystupujícími byli také tři cizinci. Silvia Némethová mluvila o průběhu a úskalích distanční výuky v rámci pandemie CoVid-19 na Slovensku, Martin Mwongela Kavua popsal stejnou situaci v Keni. Vahid Norouzi Larsari představil vliv pohybové infografiky na čtenářské dovednosti dětí. O robotických stavebnicích hovořil Jan Baťko a Filip Frank. Tereza Havránková vystoupila s příspěvkem, který se týkal problematiky převrácené třídy, Jan Fiala představil simulaci třídních schůzek ve virtuálním prostředí, Zdeněk Lomička posluchače seznámil s aktivitami pro rozvoj algoritmického myšlení. Konferenci uzavřel Pavel Moc s příspěvkem o problematice vzdělávání počítačem řízených strojů.

Dle reakcí účastníků se konference vydařila a její online průběh byl hladký. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na její realizaci podíleli, a to zejména doktorandům a zaměstnancům pořádající katedry a Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU.

Více informací o konferenci naleznete na jejím webu.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

15. 12. 2020


Pro autorský šperk do nové prodejní galerie

Absolventi Veřejnost Výstava

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

07. 12. 2021

Podcast Plzeňský historik vyzpovídal členku expedice Z101 Lindu Piknerovou

Univerzita Veřejnost

Fakulta filozofická

25. 11. 2021

Studentka Karin Řezáčová reprezentuje Česko na mistrovství světa v házené

Sport Studenti

Celouniverzitní

03. 12. 2021

Infobanka ČTK nově dostupná v Univerzitní knihovně

Studenti Studium Zaměstnanci

Univerzitní knihovna

03. 12. 2021

Studenti FEK a chebských středních škol restartovali Kýbl akademické krve

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta ekonomická

29. 11. 2021