Desátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE se povedl

Konference Studenti Studium

Již podesáté pořádali doktorandi katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU vědeckou konferenci. Letošní ročník by mohl mít motto "Doktorandi sobě!", neboť se jeho program orientoval na začínající a budoucí studenty doktorských studií.
Konference se konala 30. 11. a 1. 12., a to online vzhledem k současné epidemiologické situaci. První den vystoupili zejména zvaní hosté s přednáškami, které měly doktorandům pomoci na jejich cestě studiem. O výzkumu pomocí zakotvené teorie pohovořil Václav Dobiáš, o dotaznících zase Jiří Kohout. Tipy pro úspěšné doktorské studium představil Jan Berki. O problematice publikační činnosti přednášeli Lucie Rohlíková a Denis Mainz, jak přežít stres spojený nejen se studiem vysvětlila Vladimíra Lovasová, s problematikou zahraničních výjezdů seznámil Václav Šimandl a Libor Klubal vysvětlil, jak lze doktorské studium skloubit s pedagogickou praxí.

Druhý den patřil zejména doktorandům, kteří představili dosavadní výsledky své vědecké činnosti. Mezi vystupujícími byli také tři cizinci. Silvia Némethová mluvila o průběhu a úskalích distanční výuky v rámci pandemie CoVid-19 na Slovensku, Martin Mwongela Kavua popsal stejnou situaci v Keni. Vahid Norouzi Larsari představil vliv pohybové infografiky na čtenářské dovednosti dětí. O robotických stavebnicích hovořil Jan Baťko a Filip Frank. Tereza Havránková vystoupila s příspěvkem, který se týkal problematiky převrácené třídy, Jan Fiala představil simulaci třídních schůzek ve virtuálním prostředí, Zdeněk Lomička posluchače seznámil s aktivitami pro rozvoj algoritmického myšlení. Konferenci uzavřel Pavel Moc s příspěvkem o problematice vzdělávání počítačem řízených strojů.

Dle reakcí účastníků se konference vydařila a její online průběh byl hladký. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na její realizaci podíleli, a to zejména doktorandům a zaměstnancům pořádající katedry a Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU.

Více informací o konferenci naleznete na jejím webu.

Galerie


Fakulta pedagogická

Lenka Benediktová

15. 12. 2020


Na Fakultě zdravotnických studií skončil projekt Pohybová aktivita při zdravotním postižení

Další vzdělávání Sport Veřejnost

Fakulta zdravotnických studií

05. 01. 2021

Novoroční přání ze Sutnarky

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

21. 12. 2020

Vyřazené počítače ze ZČU pomohou v pěstounských rodinách i domovech

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

18. 12. 2020