Webináře Virtuální mobilita a Distanční hodnocení na VŠ

Další vzdělávání Studium Univerzita

Na přelomu listopadu a prosince zorganizovalo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání dva zajímavé webináře věnované problematice virtuální mobility a distančního hodnocení na vysokých školách.

Téma listopadového webináře bylo nanejvýš aktuální, protože virtuální mobilita představuje jednu z možností, jak v současné době studovat na vysoké škole v zahraničí navzdory omezeným možnostem cestování. Během webináře představily Sandra Štollová z Fakulty filozofické ZČU a Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání na ZČU, typy virtuálních mobilit. Prorektorka pro zahraniční vztahy z Univerzity Hradec Králové Eva Stašová následně prezentovala připravovaný projekt CRP 18+ a Tereza Šlehoferová z Fakulty filozofické ZČU spolu s Tomášem Kotoučem z Centra informatizace a výpočetní techniky představili konkrétní data týkající se virtuálních mobilit. Záznam z webináře o virtuální mobilitě si můžete pustit na tomto odkazu.

Neméně aktuálním tématem je také distanční hodnocení (nejen) na vysokých školách. Ve dnech 2.-4. prosince proto oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání uskutečnilo tři webináře zaměřené na tuto problematiku. Na webináře se celkem registrovalo přes 150 účastníků z různých univerzit a byla zde diskutována témata, jak distančně zkoušet a jak zamezit podvádění studentů při distančním zkoušení. Záznam z webináře si můžete pustit na tomto odkazu. Doporučujeme také k přečtení materiál na stránkách MŠMT Možnosti ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou.

V případě dotazů k možnostem distančního hodnocení se na nás neváhejte obrátit na e-mailu: kurzy@rek.zcu.czCelouniverzitní

Jana Holatová

14. 12. 2020


Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021

Online veletrh iKariéra nabídne studentům a absolventům možnosti pracovního uplatnění

Absolventi Festival Studenti

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Projektové centrum nabízí přístup do Spinbase, nového nástroje pro mezinárodní projekty

Univerzita Věda Zaměstnanci

Projektové centrum

06. 04. 2021