Webináře Virtuální mobilita a Distanční hodnocení na VŠ

Další vzdělávání Studium Univerzita

Na přelomu listopadu a prosince zorganizovalo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání dva zajímavé webináře věnované problematice virtuální mobility a distančního hodnocení na vysokých školách.

Téma listopadového webináře bylo nanejvýš aktuální, protože virtuální mobilita představuje jednu z možností, jak v současné době studovat na vysoké škole v zahraničí navzdory omezeným možnostem cestování. Během webináře představily Sandra Štollová z Fakulty filozofické ZČU a Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání na ZČU, typy virtuálních mobilit. Prorektorka pro zahraniční vztahy z Univerzity Hradec Králové Eva Stašová následně prezentovala připravovaný projekt CRP 18+ a Tereza Šlehoferová z Fakulty filozofické ZČU spolu s Tomášem Kotoučem z Centra informatizace a výpočetní techniky představili konkrétní data týkající se virtuálních mobilit. Záznam z webináře o virtuální mobilitě si můžete pustit na tomto odkazu.

Neméně aktuálním tématem je také distanční hodnocení (nejen) na vysokých školách. Ve dnech 2.-4. prosince proto oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání uskutečnilo tři webináře zaměřené na tuto problematiku. Na webináře se celkem registrovalo přes 150 účastníků z různých univerzit a byla zde diskutována témata, jak distančně zkoušet a jak zamezit podvádění studentů při distančním zkoušení. Záznam z webináře si můžete pustit na tomto odkazu. Doporučujeme také k přečtení materiál na stránkách MŠMT Možnosti ověřování výsledků učení a kompetencí distanční formou.

V případě dotazů k možnostem distančního hodnocení se na nás neváhejte obrátit na e-mailu: kurzy@rek.zcu.czCelouniverzitní

Jana Holatová

14. 12. 2020


Desatero správného psaní (4, 5)

Etika Studenti Studium

Celouniverzitní

04. 01. 2021

Desátý ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE se povedl

Konference Studenti Studium

Fakulta pedagogická

15. 12. 2020

Zemřel zakladatel katedry archeologie, profesor Evžen Neustupný

Univerzita Zaměstnanci

Fakulta filozofická

15. 01. 2021