Studenti Sutnarky navrhli vykrajovátka a upekli vánoční cukroví pro seniory

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Studenti ateliérů Průmyslový design a Design modelling Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se  během zimního semestru zabývali tématem designu pro seniory. Z důvodu zákazu návštěv v domovech pro seniory se však nemohli věnovat původnímu zadání. Aby studenti seniory v obtížném období potěšili, navrhli pro ně vykrajovátka a napekli vánoční cukroví.

„Zpracování tématu z oblasti designu pro seniory se nám zkomplikovalo nastalou krizí, kdy studenti nemohli seniory navštěvovat a dělat rešerše přímo v domovech,“ vysvětluje vedoucí ateliérů Průmyslový design a Design modelling Jan Korabečný. „Při rešerších, které v důsledku omezení dělali studenti převážně v rámci své rodiny a známých nebo distanční formou v domovech seniorů ve svém bydlišti, se velmi často objevovalo jedno společné téma – osamění. Rozhodli jsme se proto využít zařízení a možnosti, které máme k dispozici, a poskytnout z naší pozice symbolickou pomoc a udělat seniorům radost,“ upřesňuje Jan Korabečný.

Studenti oslovili svoje prarodiče a domovy seniorů a na základě tohoto průzkumu a přátelských rozhovorů začali navrhovat vykrajovátka „na přání“, tedy s náměty, které by konkrétní osoby mohly potěšit. V návrzích se objevila stará auta, předměty ze vzpomínek na dětství, přírodní motivy a třeba i vánoční tematika inspirovaná pracemi Ladislava Sutnara. Během skicování studenti nápaditě stylizovali vybrané předlohy a po online konzultacích zhotovili virtuální 3D modely, které odeslali k vytištění na fakultu.  Ani v karanténě se tak provoz nově vybavené 3D tiskové dílny na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara nezastavil, a hlavně studenti nižších ročníků se tak mohli seznámit s technologií 3D tisku. Celkem se do akce zapojila asi dvacítka studentů Sutnarky.

„Vyrobená vykrajovátka jsme pak rozeslali studentům domů, kde pomocí svých formiček vyráběli cukroví,“ dodává Jan Korabečný. Například Jonáš  Baierl  z ateliéru Design modelling navrhl sadu vykrajovátek s šumavskou tematikou pro projekt WeLoveŠumava. Společně s jeho zástupci pak napekli a rozvezli cukroví do domovů seniorů, záchranářům, hasičům a zdravotníkům v šumavském regionu.

Celý příběh bude na Štědrý den zveřejněn na sociálních sítích ateliéru Fduls_design_plzen a welovesumava. „Doufám, že naše cukroví udělalo radost. Studenti si každopádně odnesli z ne úplně standardního semestru pěknou vzpomínku,“ říká Jan Korabečný.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Pavel KORELUS

22. 12. 2020


ZČU je opět držitelem Erasmus Charter for Higher Education

Studenti Univerzita Zaměstnanci

International Office

15. 04. 2021

Západočeská univerzita vyhlašuje výzvu Poděkuj sportem

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Fakulta strojní

12. 04. 2021

Výzkumné centrum NTC startuje projekt zaměřený na budoucí epidemické hrozby

Tisková zpráva Věda Veřejnost

Nové technologie - výzkumné centrum

31. 03. 2021