Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

14 January

14. ledna, 09:00

Google Meet

Další vzdělávání Zaměstnanci

Zajímá vás, jak učí ostatní kolegové v oboru? Jak přinést nové učební metody do starých předmětů? Hledáte novou inspiraci? Kurz provede účastníky celou řadou užitečných výukových příkladů, které lze uplatnit při výuce na humanitních a uměleckých oborech.Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/priklady-dobre-praxe-vyuky-ve-spolecenskovednich-a-umeleckych-oborech/

Kurz připravili akademičtí pracovníci z filozofické, právnické a pedagogické fakulty. Jeho obsahem je množství zajímavých výukových příkladů nejen z jejich vlastní praxe, ale také z praxe jejich tuzemských a zahraničních kolegů. Kurz se skládá z prezenčního setkání a on-line kurzu, takže se můžete těšit jak na živé příklady a diskuzi, tak i na množství dalších příkladů a videí. Pokud chcete zaujmout studenty společenskovědních oborů, je tento kombinovaný kurz právě pro vás.
Celouniverzitní

Jakub Truneček

14. 01. 2021, 09:00


25 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Kreativní myšlení a práce s informacemi

on-line


Celouniverzitní

25. 03. 2021, 09:00

07 April
Studenti Univerzita

ZČUch live: Čas


Celouniverzitní

07. 04. 2021, 17:00

24 March
Studenti Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

24. 03. 2021, 16:40