Jak připravit projekt do interního grantového programu IDEG

15 January

15. ledna, 11:00

online

Další vzdělávání Studenti Univerzita

Příležitost pro všechny doktorandy, kteří by se rádi zapojili do nového grantového programu IDEG, který jim umožní zlepšit si dovednosti v oblasti projektového managementu, ale také poskytne příležitost k zdokonalení jazykových kompetencí.

An opportunity for all PhD students who would like to join the new IDEG grant programme, which will help them improve their project management skills as well as language skills.

Vstup: po přihlášení
Určeno pro: studenti doktorského studia
Kontakt: ideg@rek.zcu.cz.
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/how-to-prepare-a-project-for-an-internal-grant-programme-ideg/

V prosinci 2020 byl vyhlášen nový doktorský grantový program IDEG. Zúčastněte se online kurzu, jehož absolvování je nezbytné k podání projektové žádosti do tohoto programu. Kurz bude veden v angličtině. Přihlásit se na něj můžete na webu CŽV.

Všechny informace o programu najdete na webu. Návrhy projektů se podávají prostřednictvím aplikace IS ZČU II od 1.1. do 15.2. 2021.

An opportunity for all PhD students who would like to join the new IDEG grant programme, which will help them improve their project management skills as well as language skills.

On January 15, 2021, at 11 am the course "How to prepare a project for the internal grant program IDEG" will take place, which is necessary for submitting a project proposal. The course will be held in English. You can sign up for it here.

All information about the programme can be found here. Project proposals are submitted via the IS ZČU II application in the period from 1.1.-15.2. 2021.

Send questions about the programme at ideg@rek.zcu.cz.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 01. 2021, 11:00


14 January
Další vzdělávání Zaměstnanci

Příklady dobré praxe ve společenskovědních oborech

Google Meet


Celouniverzitní

14. 01. 2021, 09:00

19 November
Seminář Věda Zaměstnanci

Finanční, právní a administrativní aspekty projektů H2020

on-line


Projektové centrum

19. 11. 2020, 09:30

08 December
Přednáška Studenti Zaměstnanci

Formulace smlouvy o IT dílo s využitím principů Engineering Design Science and Methodology

online / MS Teams


Celouniverzitní

08. 12. 2020, 11:10