Počítačový program vrací lidem jejich hlas

Cooperation Achievements Employees

Vědci z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli během uplynulých čtyř let ve spolupráci se softwarovými firmami CertiCon a SpeechTech a s Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole systém umožňující plně automatizovaný proces konzervace a rekonstrukce hlasu. Měl by pomoci hlavně pacientům, kterým lékaři indikují zákrok, při kterém jim musí být odejmuty hlasivky. To se stává například některým onkologickým pacientům a ti pak v důsledku takové operace přicházejí o hlas. Teď jej ale mohou získat zpět.

„Aplikace vyvinutá výše uvedeným mezioborovým řešitelským týmem umožní jednoduchým způsobem ještě před zákrokem hlas nahrát a uložit. Následně lze z takto uložených nahrávek automaticky rekonstruovat hlas pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která tento projekt podpořila částkou téměř dvanácti miliónů korun.

A jak vlastně nahrávání hlasu probíhá? „Člověk se posadí v pohodlí svého domova k počítači, přihlásí se na náš portál a tam se mu zobrazují věty, které jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát celkem alespoň 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Jindřich Matoušek.

Tím se automaticky hlas pacienta zakonzervuje a vznikne datový soubor, který potom může používat díky aplikaci na běžném počítači, mobilu nebo na tabletu a pomocí této aplikace komunikovat. To znamená, že bude do zařízení psát text a program ho jeho vlastním hlasem přečte.

Plzeňští specialisté spolupracovali na projektu s týmem předního odborníka v oblasti ORL prof. MUDr. Jana Betky, DrSc., z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FN v Motole. Tato spolupráce otevřela nové výzkumné možnosti v uplatnění řečových technologií pro lidi s poškozením hlasu. Dalšími účastníky projektu byly softwarové firmy CertiCon a SpeechTech. Spolupráce s nimi umožní plzeňským výzkumníkům efektivně transferovat know-how z oblasti řečového výzkumu do cílových produktů a průmyslové a zdravotnické praxe.


Za vedení projektu automatické konzervace a rekonstrukce hlasu získal Jindřich Matoušek v roce 2020 Cenu města Plzně.

Rozhovor s Jindřichem Matouškem čtěte na webu Universitas.

Gallery


Pro rekonstrukci hlasu je potřeba, aby člověk nahrál nejméně pět set vět.

Potřebné informace získají zájemci na webu uchovejhlas.cz.

Faculty of Applied Sciences

Tisková zpráva TA ČR

18. 01. 2021


US Point offered help to students, teachers and general public

covid-19 Seminar Public

Institute of Applied Language Studies

24. 05. 2021

The digital apian laboratory on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering can be followed

Competition University Public

Faculty of Mechanical Engineering

17. 05. 2021

The Study in Pilsen brand attracts students to enrol at WBU / CUFMP

Students Study University

International Office

26. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

The Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia can boast of a new patent

University Achievements Science

Faculty of Electrical Engineering

17. 06. 2021