Projekt efektivního tréninku paměti na Fakultě zdravotnických studií se uzavírá

Further Education Lecture Public

Roční projekt Efektivní trénink paměti, zaměřený na seznámení seniorů s principy, metodami a cvičeními pro rozvoj paměti a kognitivních funkcí, se kvůli pandemii covid-19 potýkal s problémy, ale dospěl ke zdárnému konci.

Jednotlivé tréninky paměti a kognitivních funkcí uzpůsobili organizátoři on-line formě výuky a 44 seniorů jich pod vedením certifikovaných trenérů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging III. stupně absolvovalo 12 po 2 hodinách. Účastníci projektu se seznámili s aktuálními poznatky o mozku, naučili se využívat mnemotechniky Loci, kategorizaci, zapamatování obličejů, zapamatování čísel a podobně. Trénovali také krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, jazykové schopnosti, prostorovou orientaci a rozvíjeli smyslové schopnosti. 

V rámci projektu se před cyklem tréninků i po něm konaly kognitivní testy. S částí seniorů bylo nutné testování realizovat za přísných epidemiologických opatření a pro další část seniorů schválili odborníci z Národního ústavu duševního zdraví postup na testování on-line. Analýza výsledků testů prokázala významné zlepšení kognitivních funkcí, kdy u 26 % seniorů došlo k posunu bodového skóre určující mírnou kognitivní poruchu před zahájením tréninků do stavu fyziologických výsledků po trénincích. Ostatní účastníci tréninků své kognitivní výkony zlepšili o 5-13 % a mnohdy dosáhli maximálního možného skóre. Při kreativních cvičeních i naučených mnemotechnikách projevovali senioři zdravou soutěživost a zvyšovali si sebevědomí a sebehodnocení. Stimulací mozkových center se aktivně zapojili do prevence Alzheimerovy choroby. 

Při projektu byla významná rovněž vzájemná sounáležitost a podpora seniorů při kolektivním on-line setkávání v době krizové situace pandemie covid-19, kdy byli izolováni od ostatních členů společnosti i rodinných příslušníků. Mnozí senioři zvýšili svoji počítačovou gramotnost a naučili se mnemotechniky, které mohou využít v každodenním životě, což zvyšuje jejich soběstačnost a kvalitu jejich života. Nad rámec projektu senioři obdrželi návrhy pro zlepšení životního stylu se zaměřením na zvýšení výkonu paměti, specifický seznam 52 superpotravin a pravidla stravování pro zdravý mozek. Velkou odměnou byla lektorům spokojenost účastníků vyjádřená například slovy: „Moc jsem se pobavila a mnohé dozvěděla.“

Projekt byl realizován ve spolupráci s Univerzitou třetího věku ZČU a byl podpořen v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Gallery


Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

21. 01. 2021


University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021

RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021