Projekt efektivního tréninku paměti na Fakultě zdravotnických studií se uzavírá

Další vzdělávání Přednáška Veřejnost

Roční projekt Efektivní trénink paměti, zaměřený na seznámení seniorů s principy, metodami a cvičeními pro rozvoj paměti a kognitivních funkcí, se kvůli pandemii covid-19 potýkal s problémy, ale dospěl ke zdárnému konci.

Jednotlivé tréninky paměti a kognitivních funkcí uzpůsobili organizátoři on-line formě výuky a 44 seniorů jich pod vedením certifikovaných trenérů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging III. stupně absolvovalo 12 po 2 hodinách. Účastníci projektu se seznámili s aktuálními poznatky o mozku, naučili se využívat mnemotechniky Loci, kategorizaci, zapamatování obličejů, zapamatování čísel a podobně. Trénovali také krátkodobou i dlouhodobou paměť, pozornost, jazykové schopnosti, prostorovou orientaci a rozvíjeli smyslové schopnosti. 

V rámci projektu se před cyklem tréninků i po něm konaly kognitivní testy. S částí seniorů bylo nutné testování realizovat za přísných epidemiologických opatření a pro další část seniorů schválili odborníci z Národního ústavu duševního zdraví postup na testování on-line. Analýza výsledků testů prokázala významné zlepšení kognitivních funkcí, kdy u 26 % seniorů došlo k posunu bodového skóre určující mírnou kognitivní poruchu před zahájením tréninků do stavu fyziologických výsledků po trénincích. Ostatní účastníci tréninků své kognitivní výkony zlepšili o 5-13 % a mnohdy dosáhli maximálního možného skóre. Při kreativních cvičeních i naučených mnemotechnikách projevovali senioři zdravou soutěživost a zvyšovali si sebevědomí a sebehodnocení. Stimulací mozkových center se aktivně zapojili do prevence Alzheimerovy choroby. 

Při projektu byla významná rovněž vzájemná sounáležitost a podpora seniorů při kolektivním on-line setkávání v době krizové situace pandemie covid-19, kdy byli izolováni od ostatních členů společnosti i rodinných příslušníků. Mnozí senioři zvýšili svoji počítačovou gramotnost a naučili se mnemotechniky, které mohou využít v každodenním životě, což zvyšuje jejich soběstačnost a kvalitu jejich života. Nad rámec projektu senioři obdrželi návrhy pro zlepšení životního stylu se zaměřením na zvýšení výkonu paměti, specifický seznam 52 superpotravin a pravidla stravování pro zdravý mozek. Velkou odměnou byla lektorům spokojenost účastníků vyjádřená například slovy: „Moc jsem se pobavila a mnohé dozvěděla.“

Projekt byl realizován ve spolupráci s Univerzitou třetího věku ZČU a byl podpořen v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

21. 01. 2021


Student vytvořil první únikovou hru pro MS Teams. Svoje znalosti a nápady sdílí s tisíci učiteli

Studenti Tisková zpráva Veřejnost

Fakulta pedagogická

24. 02. 2021

Západočeská univerzita vytvoří plán rovných příležitostí

Etika Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

11. 02. 2021

Studenti se můžou hlásit na multimediální seminář o otevření hranice v roce 1989/1990

Seminář Studenti Studium

Celouniverzitní

26. 02. 2021