Sutnarka pořádá první česko-izraelskou mezifakultní online konferenci

Cooperation Press Release University

Lednová mezinárodní online konference vychází ze spolupráce Fakulty designu izraelského Holon Institute of Technology a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni v oblasti motion graphics a virtuální/rozšířené reality. Obě fakulty se u příležitosti loňského třicátého výročí obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů a na základě společného zájmu o nová média rozhodly oživit ve virtuálním světě klíčové osobnosti a historické události, které jsou pojítkem mezi českou a izraelskou kulturou a společností. Prvním výstupem této spolupráce je výstava Masaryk Square AR/VR Exhibition / Vztah v pohybu v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara.

„Příběhy spojující historii obou zemí se pro obě fakulty staly základem spolupráce jednoznačně mířící do budoucnosti, “ uvedl proděkan pro tvůrčí činnost Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Arnošt Marks, který na konferenci promluví o aktuální výstavě v plzeňské Galerii Ladislava Sutnara a dalších plánovaných aktivitách.

Výstava představuje výstupy kurzu „Design a vývoj pro prostředí virtuální reality“. Projekt úspěšně propojuje české a izraelské studenty, profitující z odbornosti obou fakult i z technického vybavení laboratoří a ateliérů, a poskytuje příležitost vytvořit sdílený prostor pro projekty, které v sobě spojují technologii a vědu s designem. Katalyzátorem a místem setkávání nových vizuálních a virtuálních narativů se stalo telavivské Masarykovo náměstí. Studenti Fakulty designu izraelského Holon Institute of Technology připravili aktivní virtuální prostředí a pod vedením Eitana Bartala a Alona Rubina zpracovali sedm námětů – Lola Beer Ebner, Alfred Neumann, pražský Golem, Miloš Forman, Terezín, Jaroslav Jakubovič, Franz Kafka. Výsledkem jsou mimořádná videa z prostředí virtuální reality.

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem zahraničních věcí Státu Izrael, Velvyslanectvím Státu Izrael v České republice, městem Plzní, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara a Západočeskou univerzitou.

Na konferenci, která bude přístupná široké veřejnosti na YouTube kanálu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, vystoupí kromě zástupců obou fakult také velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron a kurátor výstavy Masaryk Square/Vztah v pohybu Jan Van Woensel. Diváci při ní také uvidí jedno ze studentských videí - The Golem of Prague (Pražský Golem).  


Program konferenceMasaryk Square/ Vztah v pohybu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Sutnarka

Arnošt Marks / proděkan pro tvůrčí činnost

 

CZ/IL vztahy, IL perspektiva a budoucnost

Velvyslanectví Státu Izrael v ČR

Daniel Meron / velvyslanec

 

Holon Institute of Technology / HIT

David Rawet / děkan

Zachi Diner / vedoucí Ateliéru vizuální komunikace

 

Design and vývoj pro prostředí virtuální reality / HIT

Eitan Bartal / pedagog

Alon Rubin / pedagog

 

Masaryk Square AR/VR Exhibition / Galerie Ladislava Sutnara

Jan Van Woensel / kurátor

 

VR projekt v akci

Live prezentace projektu „The Golem of Prague“

 

Budoucnost Masaryk Square, Vztah v pohybu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni / Sutnarka

Arnošt Marks / proděkan pro tvůrčí činnost


Gallery


Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design

Lenka Thomayer Opatrná

26. 01. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021