Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

17 February

17. února, 09:00

on-line

Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Chcete se naučit pracovat se stresem? Poznat copingové strategie na zvládání stresu a naučit se je používat v praxi? Zveme vás na kurz Syndrom vyhoření v pedagogické praxi, který připravila Alena Lochmannová.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/syndrom-vyhoreni-v-pedagogicke-praxi/

Cílem kurzu Syndrom vyhoření v pedagogické praxi je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v pedagogické praxi s akcentem specifických situací, copingové strategie a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Kurz kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci kurzu jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření.Celouniverzitní

Jakub Truneček

17. 02. 2021, 09:00


26 February
Seminář Věda Zaměstnanci

Otevřený přístup a otevřená data na ZČU

online


Celouniverzitní

26. 02. 2021, 10:00

03 February
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

03. 02. 2021, 16:40

14 April
Studenti Univerzita Veřejnost

Online 26. Veletrh pracovních příležitostí

online


Celouniverzitní

14. 04. 2021, 10:00