Internationalization of StartUps s Rodrigem de Alvarengou

04 March

4. března, 17:00

Online - ZOOM

BoostUp Students University

Podnikatelský inovační klub BoostUp ZČU zahajuje semestr workshopem s Rodrigem de Alvarengou, mentorem a expertem v oblasti startupového prostředí.

Kontakt: Radana Polešáková; polesakr@rek.zcu.cz

Rodrigo de Alvarenga je velkým odborníkem v oblasti startupového prostředí celého světa. Působí jako mentor, intenzivně se věnuje oblasti leadershipu, je profesorem a angel investorem a působí v různých podnikatelských programech po celém světě, jako jsou EIA, AIA, GSA nebo FI. Svými znalostmi přispívá jako porotce do edic MIT Innovators under 35 Award EU & LATAM. Investoval již do více než 25 startupů napříč světadíly.
Kromě toho má bohaté zkušenosti v manažerských pozicích, vedení vysoce výkonných týmů a kanceláří v různých státech.
Jeho specializací je internacionalizace startupů, finanční poradenství, strategický management a mnoho dalšího.
Rodrigo je velkou kapacitou v oboru a je velkou poctou, že s ním můžeme opět spolupracovat. Více informací o něm je k nalezení na jeho webových stránkách nebo na LinkedIn

Workshop je určen všem, kteří se problematikou startupů zabývají, řeší průnik na zahraniční trhy nebo je téma internacionalizace zajímá.

Na akci se zaregistrujte. Worskhop proběhne přes platformu Zoom. Každý registrovaný obdrží následně link na událost zdarma.

Podnikatelský inovační klub BoostUp spadá pod odbor Transfer a smluvní výzkum a svou činností působí podpůrně pro propagaci TT směrem ke studentům.

Kurz je realizován v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU. Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Boost Up

Radana Polešáková

04. 03. 2021, 17:00