Studentská odborná soutěž SVOČ 2021

23 April

23. dubna, 09:00

Students Study Science

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana Zdeňka Peroutky studentskou odbornou soutěž SVOČ 2021.

Intended for: STUDENTY
Kontakt: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
More information at https://1url.cz/OzAjJ

Vyhlášené kategorie:
  1. Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)
  2. Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)
  3. Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu, např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)

Faculty of Electrical Engineering

Iveta Pangrácová

23. 04. 2021, 09:00