Studentská odborná soutěž SVOČ 2021

23 April

23. dubna, 09:00

Studenti Studium Věda

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni jako každoročně pořádá pod záštitou děkana Zdeňka Peroutky studentskou odbornou soutěž SVOČ 2021.

Určeno pro: STUDENTY
Kontakt: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
Více informací na: https://1url.cz/OzAjJ

Vyhlášené kategorie:
  1. Nejlepší studentská práce (semestrální, kvalifikační) pro studenty Bc. a NMgr. (můžete přihlásit svou práci vytvořenou v rámci standardního studia)
  2. Odborná práce pro studenty Bc. a NMgr. (odborná činnost nad rámec standardního studia – výsledky získané při spolupráci s fakultou, katedrou, výzkumným centrem - zajímavá data zjištěná v rámci práce na bakalářské či diplomové práci)
  3. Vědecká práce pro studenty Ph.D. (vlastní vědecká a tvůrčí činnost studenta doktorského programu, např. prezentace významného výstupu spadajícího nebo plánovaného do RIV mimo výsledků projektů a zakázek)

Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

23. 04. 2021, 09:00


26 February
Seminář Věda Zaměstnanci

Otevřený přístup a otevřená data na ZČU

online


Celouniverzitní

26. 02. 2021, 10:00

21 December
Přednáška Univerzita Věda

Jaderné rozjímaní s Danou Drábovou


Fakulta elektrotechnická

21. 12. 2020, 14:00

03 March
Studium Veřejnost

Online vysílání pro uchazeče o studium na Fakultě aplikovaných věd

online - Facebook událost


Fakulta aplikovaných věd

03. 03. 2021, 15:00