Otevřený přístup a otevřená data na ZČU

26 February

26. února, 10:00

online

Seminář Věda Zaměstnanci

Navazující online seminář z cyklu věnovanému strategii řízení a hodnocení ve výzkumu a vývoji.

Vstup: po registraci
Určeno pro: zaměstnanci
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/otevreny-pristup-a-otevrena-data-na-zcu/

Členové součástí ZČU, akademické obce a výzkumníci jsou zváni na navazující seminář, konaný za podpory projektu HR Award a klíčové aktivity Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace. Seminář povede Miroslava Minczérová, administrátorka Digitální knihovny ZČU.

K účasti na akci se zaregistrujte.

Téma otevřeného přístupu a otevřené vědy je v současnosti velmi diskutováno. Otevřené publikování je v současnosti podmínkou čerpání v řadě projektů. Na ZČU již open access k vědeckým článkům a konferenčním příspěvkům funguje v pilotním provozu. Čeká nás však ještě řada změn, na které budou muset vědci reagovat, včetně zavedení nové povinnosti odevzdávání výzkumných dat. V příspěvku se zaměříme na shrnutí otevřeného přístupu na ZČU a rozšíření OA na data.

Celouniverzitní

Pavel KORELUS

26. 02. 2021, 10:00


21 December
Spolupráce Studenti Studium

Česko-polské setkání studentů

online


Ústav jazykové přípravy

21. 12. 2020, 00:00

04 February
Seminář Veřejnost Zaměstnanci

Tvorba pracovních listů a úkolů za pomoci nástrojů na Internetu

online


Ústav jazykové přípravy

04. 02. 2021, 11:00

11 February
Seminář Studium Zaměstnanci

Moderovaná online diskuse na téma Hybridní výuka

online


Celouniverzitní

11. 02. 2021, 15:00