Úspěch katedry historických věd Fakulty filozofické. Publikace popisuje britsko-dominiální vztahy

Úspěchy Věda Zaměstnanci

V těchto dnech vychází Jaroslavu Valkounovi z katedry historických věd FF ZČU v prestižním nakladatelství Routledge zahraniční monografie Great Britain, the Dominions and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster (New York 2021).

Publikace se zaměřuje na britsko-dominiální vztahy v kontextu konstitucionálních otázek, které představovaly klíčové aspekty formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními celky v první třetině 20. století. Nemalou měrou přispěly k růstu významu britských samosprávných držav nejen v rámci samotného impéria, ale i v oblasti mezinárodních vztahů, neboť dominiální představitelé časem získali možnost ovlivňovat směřování imperiální zahraniční politiky.

Jedná se o doplněnou a přepracovanou verzi autorovy disertační práce, která vychází ze studia nevydaných pramenů z předních britských archivů, velkého počtu vydaných dokumentů a rozsáhlé odborné literatury.

Monografie vznikla s podporou úspěšně řešeného výzkumného projektu SGS-2018-047. Britsko-dominiální vztahy v letech 1907–1931.

Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

01. 03. 2021


Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Spolupráce Studenti Úspěchy

Fakulta zdravotnických studií

14. 04. 2021

Fakulta ekonomická opět obhájila mezinárodní certifikát Partner in Learning

Spolupráce Úspěchy

Fakulta ekonomická

16. 04. 2021

Trefuňk. Krajina zůstává...

Spolupráce Studenti Výstava

Fakulta pedagogická

12. 04. 2021