Výuková videa FZS pomohou dětem s poruchami senzorického zpracování

Další vzdělávání Spolupráce Veřejnost

V průběhu měsíce února probíhalo ve Fakultním centru zdraví natáčení výukových videí na téma senzorická integrace, poruchy senzorického zpracování a jejich terapie. Jedná se o nový přístup léčení předškolních a školních dětí, které bývají označovány jako zlobivé, nepřizpůsobivé, neposlušné nebo naopak pasivní, bez motivace.

Poruchy senzorického zpracování nejsou samostatnou klinickou diagnózou, ale je to symptom, který provází řadu onemocnění – ADHD, autismus, poruchy chování, pozornosti, dyspraxie apod. Terapie je založena na cílené stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního systému, která má dítěti pomoci lépe integrovat příchozí smyslové vstupy a formovat adaptivní odpovědi, v tomto případě jde o vhodné chování.

Sedm výukových videí bude pro studenty a odborníky z praxe včetně speciálních pedagogů k dispozici na portálu Mefanet. Provádění terapie v celé šíři sice vyžaduje speciálně vybavenou místnost, ale jedno video se bude týkat také možnosti domácího cvičení.

V terapii jde o zprostředkování podnětů pro propriocepci, zejména u těch dětí, které jsou hypersenzitivní na doteky. Aktivity jako tlačení, tažení nebo skákání mohou působit na dítě uklidňujícím dojmem. Zprostředkování podnětů pro vestibulární aparát se uskutečňuje prostřednictvím aktivit jako houpání, točení, skákání. Zprostředkování podnětů pro taktilní stimulaci spočívá v zaměření na jemnou motoriku, v práci s různými materiály a v poznávání materiálů hmatem. Nejde o to naučit dítě danou aktivitu nebo konkrétní motorickou zručnost, ale záměrem terapeuta je pomoci dítěti lépe fungovat po stránce fyzické, emocionální i akademické.

"Terapeut pomáhá dítěti, aby bylo lépe připraveno na osvojení si motorických dovedností, akademických schopností nebo vhodného chování. Terapie vyžaduje cílené vyšetřování a speciálně vybavenou místnost s houpačkami, skluzavkami, trampolínou. Fakultní centrum zdraví při Fakultě zdravotnických studií má připravenou místnost pro provádění senzorické integrace v Plzni v Dominikánské ulici," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Fakulta zdravotnických studií

Alena Lochmannová

08. 03. 2021


Fakulta pedagogická vydává newsletter

Spolupráce Studenti Veřejnost

Fakulta pedagogická

07. 04. 2021

Technologie ze Západočeské univerzity se mohou představit na akci Busyman Day

Transfer Univerzita Věda

Odbor transfer a smluvní výzkum

09. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021