Realizace kvalitativního výzkumu ve specifických podmínkách

14 April
Zajímá vás kvalitativní výzkum? Chtěli byste rozvíjet své praktické výzkumné dovednosti? Zveme vás na kurz Realizace kvalitativního výzkumu ve specifických podmínkách Aleny Lochmanové.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/realizace-kvalitativniho-vyzkumu-ve-specifickych-podminkach/

Alena Lochmanová vstoupila v poslední době do povědomí široké veřejnosti jako etnoložka, jejímž primárním výzkumným zájmem jsou reprezentace tělesných modifikací (nejen) odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně technik jejich provedení a symbolického významu, dále ekonomické vztahy a otázka identity v totální instituci.

Cílem kurzu je rozvíjet u účastníků praktické dovednosti spojené s realizací vlastního kvalitativního výzkumu. Zásadní pozornost je přitom věnována specifickému kontextu a jeho možným problémům, kurz je postaven na případových studiích lektorky i účastníků, pozornost je přitom věnována práci s daty, jejich zpracování a interpretování. Kurz je zaměřen na rozvíjení praktických výzkumných dovedností, jako je např. formulace cíle výzkumu a výzkumných otázek, konstrukce topic guidu k rozhovoru, vedení hloubkového rozhovoru, etické aspekty, práce s kvalitativními daty, psaní výzkumné zprávy aj.Celouniverzitní

Jakub Truneček

14. 04. 2021, 09:00


17 March
Další vzdělávání Univerzita Zaměstnanci

Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím komunikace

on-line


Celouniverzitní

17. 03. 2021, 15:00

31 March

Online veletrh práce a vzdělávání

online


Celouniverzitní

31. 03. 2021, 10:00

12 July
Univerzita Veřejnost

Letní škola HOMO ECONOMICUS

Univerzitní 22, Plzeň; Hradební 22, Cheb.


Fakulta ekonomická

12. 07. 2021, 08:00