Myšlenkové mapy a jejich použití v praxi

21 April
Technika myšlenkových map je velmi dobře známá, ale zpracovat kvalitní myšlenkou mapu není vždy jednoduché. Pochopte podstatu myšlenkových map.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Jakub Truneček (jtrunece@rek.zcu.cz, 735 713 966)
Více informací na: https://czv.zcu.cz/Kurz/myslenkove-mapy-a-jejich-pouziti-v-praxi/

Tuto techniku lze přitom uplatnit jak individuálně, tak ve skupině a díky ní zvýšit kreativitu a efektivitu ať už vlastní práce, nebo práce v týmu. Kurz je zaměřen nejen na podstatu techniky myšlenkových map a jejich praktickou konstrukci, ale také na širší kontext jejich využití od vedení warming-upu, jejich kombinace s jinými kreativními technikami, na otázku osobní míry kreativity i na tvorbu a kritéria samotných myšlenkových map.Celouniverzitní

Jakub Truneček

21. 04. 2021, 09:00


17 March
Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

17. 03. 2021, 16:16

14 April
Studenti Univerzita Veřejnost

Online veletrh iKariéra

online


Celouniverzitní

14. 04. 2021, 10:00

16 June
Spolupráce Univerzita Věda

Moderní zpřístupnění historických pramenů

Kynžvart / online


Fakulta aplikovaných věd

16. 06. 2021, 08:00