Mezinárodní test „TRUD“ pro studující ruštinu

10 April

10. dubna, 07:00

Spolupráce Studenti Veřejnost

Baví vás ruština? Chcete si ověřit své znalosti?

Určeno pro: studenti

Ruské centrum ZČU v Plzni zve na mezinárodní test TRUD pro studující ruštinu.
Test probíhá jako součást každoroční světové akce Totální diktát. Pomocí zajímavých zadání a úkolů testu si mohou účastnící ověřit svoje jazykové znalosti a naučit se novému.

Test je možné plnit od 7.00 hod. 10. dubna do 7.00 hod. 11. dubna 2021.

Registrace, vzory testu a další informace najdete na webu. Registrace na test bude spuštěna 31. března 2021.

Ústav jazykové přípravy

Varvara Golovatina

10. 04. 2021, 07:00


24 March
Studenti Univerzita Veřejnost

Ruská konverzace s rodilou mluvčí

online


Ústav jazykové přípravy

24. 03. 2021, 16:40

01 December
Další vzdělávání Studenti Univerzita

Veletrh Kariéra ve zdravotnictví

Fakulta zdravotnických studií, Husova 664/11, Plzeň


Fakulta zdravotnických studií

01. 12. 2021, 10:00

28 March
Koncert Spolupráce Veřejnost

Velikonoční koncert města Plzně, pozdrav Regensburgu

on-line


Celouniverzitní

28. 03. 2021, 18:00