Studenti Fakulty filozofické spolupracovali na filmu Plzeň, Klára a já. Podívejte se na něj

Spolupráce Studenti Veřejnost

Prolínání osudů třetí manželky architekta Adolfa Loose Kláry za holokaustu a německé autorky s českými kořeny Wolftraud de Concini, která sama zažila vysídlení a o Kláře Beckové-Loosové napsala knihu. To nabízí film Plzeň, Klára a já, na začátku jehož vzniku bylo náhradní řešení autorského čtení knihy Wolftraud de Concini Klářiny boty. Na filmu spolupracovali studentky a studenti germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU v Plzni.
Autorské čtení knihy Klářiny boty se mělo původně uskutečnit v plzeňských Loosových interiérech, ovšem pandemie covid-19 rozhodla jinak. Video začalo vznikat jako náhrada za akci, ovšem nakonec se stalo třičtvrtěhodinovým filmem.

Dokument Plzeň, Klára a já vznikl v produkci Německého kulturního fóra střední a východní Evropy v Postupimi (Deutsches Kulturforum östliches Europa Potsdam) ve spolupráci s katedrou germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Procítěné líčení krutého příběhu Loosovy třetí manželky mohli první diváci zhlédnout při premiéře 25. února, nyní je film k vidění na YouTube. Podle studentů, kteří se premiéry zúčastnili, je příběh důležitým příspěvkem ke kultuře vzpomínání. 

Hlavním úkolem tvůrců bylo, kromě prvotní přípravy konceptu filmu a přání zpřístupnit celou knihu českému čtenáři, připravit kvalitní české titulky. A právě tvorba titulků se stala předmětem semestrálního projektu studentek a studentů třetího semestru Bavorských studií v rámci výuky tlumočení. Svého úkolu se zhostili velmi profesionálně a precizně, jak může každý posoudit. Studenti svým přístupem dokázali zpřístupnit obsah dokumentu českému publiku relevantní, příjemnou formou, krásnými českými formulacemi v jejich původním překladu (autobiografické pasáže) a pečlivým výběrem a redukcí vznikajícího překladu knihy.

Přesně tak si představuje katedra germanistiky a slavistiky své poslání a výuku: Zpřístupňovat česko-německé regionální kulturní dědictví kvalitně, profesionálně a s nadšením. Dávat studentkám a studentům možnost vyzkoušet si praktické aktivity přímo při studiu a spolupracovat bez ohledu na nesnadnou dobu s významnými zahraničními institucemi. Příležitosti, které mladí lidé v rámci studia na katedře dostávají, i zdařilou kulturní prezentaci města a regionu už ostatně ocenila hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová i primátor města Plzně Martin Baxa.

Video


Fakulta filozofická

Naděžda Hlaváčková

08. 04. 2021


ZČU obdržela finální zprávu MICHE 2020

Spolupráce Univerzita

International Office

01. 04. 2021

Online veletrh iKariéra nabídne studentům a absolventům možnosti pracovního uplatnění

Absolventi Festival Studenti

Celouniverzitní

12. 04. 2021

Letní školy Západočeské univerzity přijímají přihlášky

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

08. 04. 2021