Záchranáři ocenili studenty FZS za pomoc při boji s pandemií

Cooperation Students Achievements

Záchranáři jsou jedněmi z těch, kteří se četně ocitají doslova v první linii a již rok pomáhají v boji s celosvětovou pandemií nemoci covid-19. V době koronakrize jim skutečně výrazně přispěli také studenti, přičemž se nejednalo o symbolickou pomoc, ale o náročnou práci. Právě studenty nyní ocenila Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Na tři desítky studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity ocenili krajští zdravotničtí záchranáři předáním vyznamenání. To a upomínkový list jim budou připomínat, že se v náročné době stali platnými členy týmu záchranářů v boji s novým a mimořádně zákeřným virem.

„Naši studenti napříč obory přistoupili k boji s pandemií velmi aktivně, s potřebným entuziasmem, což je nutné ocenit především v tom ohledu, že vedle pomoci si zároveň plní své studijní povinnosti, což je mnohdy časově náročné. A protože Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje je jedním z našich nejvýznamnějších partnerů, je pochopitelné, že studenti posilovali i řady záchranářů, kde se starali o dekontaminaci vozů a výjezdových skupin. Konkrétně jich dvacet pracovalo na výjezdové základně Plzeň-Bory a dalších deset v Domažlicích, kde vzniklo dekontaminační pracoviště v areálu nemocnice, kam směřovaly také sanitky z Klatovska a Tachovska. Protože jsme se studenty v pravidelném kontaktu, víme, jak náročné dny často mají. Tímto jim nejen jménem svým, ale celého vedení fakulty a všech kolegů vyjadřuji srdečné díky,“ uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Náročnost kombinace praktické pomoci a studia potvrzuje i studentka Dominika Dirnová, jedna z oceněných. „Skloubení této výpomoci se školou bylo zpočátku lehčí. Bohužel poslední dobou je těžší zaplnit směny, jelikož většině z nás začínají odborné praxe a blíží se zkouškové období. Během semestru nám vyučující vyšli vstříc a nevyžadovali po nás stoprocentní docházku na cvičení, když jsme vypomáhali na zdravotnické záchranné službě, a za to jim moc děkuji,“ uvedla studentka, která začala vypomáhat na výjezdové základně na Borech minulý rok v květnu. „Toho, že bych se mohla nakazit, jsem se nebála, jelikož jsme používali vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky, pozn. red.) a sanitní vozy a stany jsme ionizovali či dezinfikovali germicidní lampou. Tudíž jsem neváhala a šla jsem pomoci,“ doplňuje ke své motivaci pomoci.

Studenti pracovali na dekontaminačních pracovištích, kde společně se záchranáři čistili, dezinfikovali a kompletně dekontaminovali sanitní vozy, transportující jak již potvrzené pacienty, tak pacienty s podezřením na zasažení koronavirem. Rovněž pomáhali s očistou a svlékáním samotných výjezdových skupin z ochranných obleků.

Někteří ze studentů Fakulty zdravotnických studií ZČU jsou se zdravotnickými záchranáři již od samotného začátku epidemie na jaře loňského roku, další přibývali postupně, jak pandemie nabírala na síle. Za celý rok se na zmíněných pracovištích dekontaminovaly stovky výjezdových skupin. Studenti zde pracovali v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.

Ocenění pro studenty bylo milým překvapením. „Nikdo z nás nečekal, že se k něčemu takovému schyluje. Mělo proběhnout hromadné školení a místo toho nás takto odměnili naši nadřízení. Moc si toho vážím, my všichni, díky této plaketě nikdy nezapomenu na čas strávený na dekontaminačním stanovišti a budu na něj ráda vzpomínat. Jsem strašně ráda, že jsem v této vypjaté době mohla pomoci záchranářům a být součástí tak skvělého kolektivu,“ doplňuje oceněná Dominika Dirnová.

Studentům vyjádřil díky také ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička. „Všichni studenti FZS se v těžkých časech pandemie nemoci covid-19 stali doslova pravou rukou našich záchranářů. Bez jejich pomoci bychom obrovský nápor výjezdů a následnou dekontaminaci výjezdových skupin zvládali s velkými obtížemi. Snad i pro ně byla tato činnost něčím prospěšná a zajímavá, vznikla tu například nová přátelství. Studenti také získali užší vazbu na naší organizaci než při běžných praxích. Velmi jim za jejich pomoc děkujeme," uvedl.

Gallery


Faculty of Health Care Studies

Alena Lochmannová

14. 04. 2021


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021